16 december 2020

Afsluiting en vervolg pilot KPJD

Onze ledenorganisaties in Midden-Nederland startten in 2018 met het Kennispunt jonge mensen met dementie (KPJD). Het doel was dat professionals, cliënten en mantelzorgers laagdrempelig vragen konden stellen rondom dementie op jonge leeftijd. Het KPJD was een pilot, ondersteund vanuit het Kenniscentrum en Dementiezorg voor Elkaar. De pilot is recent afgerond en daarom is het tijd voor een terugblik én een vervolg.

Professionals, cliënten en mantelzorgers konden bij het KPJD terecht met al hun vragen rondom dementie op jonge leeftijd. Zorgprofessionals in de regio stelden zich, veelal in hun vrije tijd, beschikbaar als vraagbaak. Gedurende de looptijd van het project zijn er 58 vragen geregistreerd, voornamelijk van professionals en mantelzorgers. De vraag die het meest werd gesteld was waar men gespecialiseerde voorzieningen kon vinden. Er kwamen niet alleen vragen binnen vanuit Midden-Nederland maar ook vanuit andere regio’s.

Nu, drie jaar later, is de pilot afgerond en zijn de vrijwilligers namens het Kenniscentrum hartelijk bedankt voor hun inzet voor het KPJD. Ook is met verschillende betrokkenen nagedacht over een vervolg op dit project. Aangezien deze service veel raakvlakken heeft met de service van Alzheimer Nederland op dementie.nl en de Alzheimertelefoon, hebben verschillende betrokkenen geopperd om samen te werken. Op dit moment zijn verschillende zorgprofessionals vanuit het Kenniscentrum al actief als ‘expert dementie op jonge leeftijd’ op dementie.nl, wat de stap richting nauwe samenwerking nog kleiner maakt. In de afgelopen maanden zijn hierover oriënterende gesprekken gevoerd en is dit idee voorgelegd aan de Adviesraad van het Kenniscentrum.

De Adviesraad heeft besloten om inderdaad samen te gaan werken met dementie.nl en om vanuit het Kenniscentrum een landelijk leernetwerk van experts op te zetten. Zo kunnen de experts die actief zijn bij dementie.nl vragen, indien van toepassing, doorverwijzen naar experts in de eigen regio. Ook kunnen de experts onderling van elkaar leren door middel van intervisie. De lessen en vragen die hier uit voortkomen kunnen worden gedeeld met en voorgelegd worden aan de Adviesraad van het Kenniscentrum.

In de komende maanden zal een kleine groep professionals dit idee verder uitwerken. We hebben het volste vertrouwen dat we met deze nieuwe ontwikkeling bij kunnen dragen aan een duurzame en kwalitatief goede informatievoorziening op het gebied van dementie op jonge leeftijd.

Mensen met vragen over dementie op jonge leeftijd kunnen nu al terecht bij de experts dementie op jonge leeftijd op dementie.nl.

 

Meer nieuwsberichten