19 juni 2018

Archipel krijgt keurmerk ‘Prezo Dementie op Jonge Leeftijd’

Onze ledenorganisatie Archipel biedt verzorging en verpleging in Eindhoven en omgeving. Binnen de locatie Landrijt wordt gespecialiseerde zorg geboden aan jonge mensen met dementie. Vorige week heeft Archipel Landrijt de audit voor het keurmerk ‘Prezo dementie op jonge leeftijd’ met goede resultaten afgerond. Hiermee wordt Archipel als eerste organisatie in Nederland voorgedragen aan de commissie voor toekenning van het keurmerk ‘Prezo dementie op jonge leeftijd’.

 

Kwaliteitssysteem ‘Prezo Dementie op Jonge Leeftijd’
‘Prezo Dementie op Jong leeftijd’ is speciaal ontwikkeld voor de zorg en ondersteuning van jonge mensen met dementie. In 2017 is het in nauwe samenwerking met onze ledenorganisaties door Perspekt ontwikkeld, en begin 2018 gelanceerd. Het sluit aan bij de landelijke Zorgstandaard Dementie op Jonge Leeftijd. Het beschrijft op welke zorg en ondersteuning de cliënt en zijn familie mogen rekenen, vertaald in een aantal waarden. Deze waarden zijn: plezier, veiligheid, ruimdenkend, vrijheid, participeren, vertrouwen en vakkundigheid. Om invulling te geven aan de dagelijkse praktijk van zorg aan jonge mensen met dementie zijn de waarden gekoppeld aan een concrete prestatie. In dialoog tussen medewerkers en cliënten krijgen deze waarden en de prestaties betekenis én praktische invulling.

Archipel Landrijt: de cliënt staat centraal
Binnen Archipel Landrijt werkt het team vanuit het cliëntperspectief: de cliënt is in regie. Op deze wijze is op alle zeven kernwaarden die zijn gedefinieerd in het Prezo-keurmerk goed gescoord. Het team binnen Landrijt zorgt er goed voor dat de eigenheid van een cliënt wordt geborgd, ook al woont men in een groep. De consistentie van goede zorg komt ook terug in de feedback van de mantelzorgers. Ook is het team er in geslaagd om de kwaliteits- en verbetercyclus goed te doorlopen en de cirkels rond te maken. Het team heeft hard gewerkt en kan met recht trots zijn op de goede resultaten die zij in de audit hebben gehaald.

Stap vooruit
Naast Archipel zullen ook andere ledenorganisaties in de komende jaren het keurmerk behalen. We zien dit als een prachtige stap richting betere zorg en ondersteuning voor de doelgroep!

Meer nieuwsberichten