Auteur: Natascha Roest

15 september 2021
De online training Dementie op Jonge Leeftijd op dementie.nl is door de Commissie Deskundigheidsbevordering geëvalueerd en geschikt bevonden voor het bijscholen [...]
24 augustus 2021
Het Kenniscentrum is verheugd dat met het lidmaatschap van Dignis invulling wordt gegeven aan de behoeften van jonge mensen met dementie [...]
14 juli 2021
Voor jonge mensen met dementie kan logopedie ondersteuning bieden bij veel voorkomende obstakels. Veel mensen kennen logopedie als een therapie voor [...]
De scholing Dementie op Jonge Leeftijd voor zorgprofessionals niveau 3 & 4 en de opleiding Casemanagement Dementie op Jonge Leeftijd zijn [...]
13 juli 2021
Met ingang van 5 juni 2021 is Astrid-Odile de Visser toegetreden tot het bestuur van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. [...]
15 juni 2021
In januari 2021 kende Perspekt het PREZO-Keurmerk dementie op jonge leeftijd toe aan Noorderboog. Door corona vond de officiële uitreiking van het Keurmerk [...]
2 juni 2021
Zorgdienstverlener Opella is werkzaam op de zuidelijke Veluwe en biedt onder andere wijkverpleging, verpleeghuiszorg, revalidatie, behandeling, begeleiding en maatschappelijke dienstverlening. In [...]
29 maart 2021
Partner in Balans is recent door de erkenningscommissie langdurige zorg van Vilans erkend met goede aanwijzingen voor effectiviteit. Zie ook: www.databankinterventies.nl/Partner-in-Balans [...]
25 maart 2021
Het onderzoeksproject YD-CAN richt zich op het bevorderen van de (eigen) regie en samenwerking rondom de relatie tussen jonge mensen met [...]
23 maart 2021
Toen Amber Engelbracht (22) afgelopen februari begon met het afstuderen aan de opleiding Media, Informatie & Communicatie, wilde ze zich graag [...]
Noorderbreedte biedt persoonsgerichte zorg in Fryslân in vijftien woonzorglocaties en een revalidatiecentrum. Ook bieden zij dagbesteding, dagbehandeling en specialistische zorg en [...]
16 maart 2021
AxionContinu  is onlangs lid geworden van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. AxionContinu is een grote organisatie voor revalidatie, wonen en [...]