16 maart 2021

AxionContinu sluit zich aan

AxionContinu  is onlangs lid geworden van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. AxionContinu is een grote organisatie voor revalidatie, wonen en zorg in regio Utrecht. Zij leveren zorg en behandeling aan mensen die thuis wonend zijn, revalideren in de centra voor revalidatie en herstel, of die langdurige zorg nodig hebben in een van de 13 woonzorgcentra.

De komende jaren wil AxionContinu haar aanbod voor jonge mensen met dementie verder uitbreiden en verbeteren. Binnen het Kenniscentrum hopen zij ervaring te kunnen delen en kennis te kunnen uitbreiden. AxionContinu vindt het belangrijk om uiteindelijk – in gezamenlijkheid met andere leden en partners binnen het Kenniscentrum – te werken aan het verder verbeteren van het leven, de zorg en behandeling van jonge mensen met dementie.

De zorgaanbieder heeft veel ervaring en expertise in huis op het gebied van psychogeriatrie. Naast kleinschalig wonen voor mensen met dementie, hebben ze dagbesteding en dagbehandeling op diverse locaties, bieden ze bij mensen aan huis casemanagement in samenwerking met het multidisciplinair geriatrisch team (MGT) en werken ze nauw samen in het ONUe Utrecht. Dat is een succesvolle netwerkorganisatie waarbij huisartsen in de regio laagdrempelig specialisten ouderengeneeskunde kunnen consulteren bij complexe (psychogeriatrische) problematiek bij hun patiënten.

AxionContinu vindt het van belang dat de individuele behoeften en gewoontes van de cliënt of bewoner leidend zijn in de zorgverlening. Iedere cliënt kan zoveel mogelijk de eigen levensstijl voortzetten. Dat geldt uiteraard ook voor jonge cliënten met dementie, of ze nu thuiswonend zijn of in een van hun woonzorgcentra wonen. Medewerkers weten wat de wensen en behoeften van de cliënten zijn en kennen hun achtergrond en levensverhaal, waardoor zij zo optimaal mogelijk hierbij kunnen aansluiten. Op basis van persoonlijke voorkeuren wordt het wonen, de welzijn en de zorg verder gezamenlijk vorm gegeven.

Ook lid worden?

Wij breiden onze leergemeenschap graag uit! Het Kenniscentrum werkt met leden en kennispartners. Leden zijn zorgaanbieders die actief werken aan betere zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie. Dit kunnen ook huisartsen en thuiszorgorganisaties zijn. Kennispartners zijn organisaties met kennis en expertise op het gebied van dementie op jonge leeftijd, zoals Alzheimercentra. Het gaat in alle gevallen om organisaties, niet om individuen. Een lidmaatschap is niet vrijblijvend. Betere zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie bereiken we samen.

 

Meer nieuwsberichten