5 april 2019

Casemanagement Dementie op Jonge Leeftijd in Midden Nederland

Jonge mensen met dementie staan nog midden in het leven
Een kleine groep relatief jonge mensen krijgt te maken met dementie. De schattingen lopen uiteen, maar in Nederland zou het gaan om 12.000 tot 26.000 personen onder de 65 jaar.
Deze nog jonge mensen en hun partners en kinderen ervaren veel problemen. Zij lopen vast in hun werk. Werkgevers en instanties werken niet mee aan een oplossing door onbekendheid met dementie op jonge leeftijd of door het ontbreken van een diagnose. Ook binnen het gezin stapelen de problemen zich op, rond de opvoeding van de kinderen of in de relatie met de partner. De oorzaak is soms dat de problemen niet onderkend worden. Vaak is de omgang met gedragsveranderingen erg moeilijk.

Goede begeleiding voorkomt veel leed
Door een goede begeleiding kan veel leed voorkomen worden. De geƫigende weg hiertoe is een casemanager die veel kennis en ervaring heeft met deze jonge doelgroep. Dat is een casemanager die de problemen rondom werk en gezin oppakt, die stappen zet richting werkgever en instanties, die mogelijke financiƫle problemen adresseert en die met het gezin kan praten over het toekomstperspectief. Wanneer de gedragsveranderingen spanningen veroorzaken weet de casemanager het gezin te helpen in hoe daar mee om te gaan en dagbestedingsmogelijkheden aan te reiken zodat de gezinsleden hun eigen leven kunnen leiden. De casemanager heeft contact met gespecialiseerde behandelaars, de huisarts, het regionale dementienetwerk, zodat er een korte lijn is naar het beste hulpaanbod.

Regel een casemanager direct na de diagnose
Het Kennisnetwerk Dementie op Jonge Leeftijd Midden-Nederland (Amsta, Beweging 3.0, Cordaan, Zonnehuisgroep Amstelland en VuMC Alzheimer Centrum) wil bevorderen dat jonge mensen met dementie en hun naasten goede begeleiding krijgen. Daarom heeft het netwerk een plan opgesteld om betrokkenen direct na diagnose te koppelen aan een goede, gespecialiseerde casemanager. Een neuroloog die een persoon jonger dan 65 jaar diagnosticeert met een vorm van dementie kan contact opnemen met het Kennisnetwerk dat zorg draagt voor de koppeling met een gespecialiseerde casemanager. Tijdens of na het uitslaggesprek kan deze casemanager met de betrokkenen spreken en hulp aanbieden. Een goede gespecialiseerde casemanager weet hoe om te gaan met weerstanden en hoe een goede band op te bouwen. De gespecialiseerde casemanager zorgt dus voor een naadloze overstap van ziektediagnostiek naar zorgdiagnostiek. Daarmee is ook de polikliniek geholpen.

Meer nieuwsberichten