1 april 2020

CCE aangesloten bij het Kenniscentrum

Graag stellen we onze nieuwe ledenorganisatie voor: CCE, Centrum voor Consultatie en Expertise, dat zorgprofessionals ondersteunt als het gaat om ernstig probleemgedrag bij mensen in de langdurige zorg. We zijn blij dat CCE zich heeft aangesloten en hiermee de bereidheid toont bij te dragen aan betere zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie en hun naasten.

Nieuw perspectief door ondersteuning en kennisdeling
Daar waar professionals dreigen vast te lopen en de kwaliteit van bestaan onder druk staat zoekt CCE samen met de professionals naar nieuw perspectief. Organisaties in alle sectoren van de langdurige zorg kunnen CCE inschakelen voor advies over probleemgedrag. CCE biedt individuele en groepsconsultaties aan. Samen met alle betrokkenen kijken we naar nieuw perspectief in een brede context.

Naast de consultaties biedt CCE ook expertise over probleemgedrag aan in de vorm van kennisproducten en bijeenkomsten. Voorbeelden van kennisproducten zijn de video’s van  CCE-podium en de casuïstiekbeschrijvingen in ‘Leren van Casussen’, die op de website van CCE te vinden zijn. Kennis over probleemgedrag die CCE opdoet in consultaties, worden op talloze manieren en met alle sectoren gedeeld.  

CCE en dementie op jonge leeftijd
CCE sluit zich aan bij het Kenniscentrum omdat CCE landelijk ingeschakeld wordt voor probleemgedrag bij jonge mensen met dementie. CCE kan zowel betrokken zijn bij cliënten die binnen een zorgorganisatie verblijven, maar ook bij de grote groep die ambulant ondersteund wordt. In deze consultaties bouwt CCE specifieke kennis op, die wordt gedeeld. Andersom wil CCE graag de ontwikkelingen rondom deze doelgroep blijven volgen. Ook wil CCE nieuwe kennis opdoen om die vervolgens in de praktijk in te kunnen zetten. Voor CCE betekent aansluiten bij het Kenniscentrum een mooie kans op een intensieve uitwisseling van wederzijdse expertise. Een bijkomend voordeel is dat organisaties het aanbod van CCE beter leren kennen en CCE makkelijker weten te vinden als er behoefte is aan een frisse blik van buiten. CCE denkt graag mee met professionals, liefst nog voor de situatie volledig is vastgelopen. Tjerk van der Pol, coördinator vanuit kantoor Zwolle, sluit namens CCE aan bij het Kenniscentrum.

 

                                                                       Tjerk van der Pol, Coördinator CCE Regio Noord Oost

Ook lid worden?
Wij breiden onze leergemeenschap graag uit! Het Kenniscentrum werkt met leden en buitenleden. Leden zijn zorgaanbieders die actief werken aan betere zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie. Dit kunnen ook huisartsen en thuiszorgorganisaties zijn. Buitenleden zijn organisaties met kennis en expertise op het gebied van dementie op jonge leeftijd, zoals Alzheimercentra. Het gaat in alle gevallen om organisaties, niet om individuen. Een lidmaatschap is niet vrijblijvend. Betere zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie bereiken we samen.

 

Meer nieuwsberichten