17 januari 2019

Cursusweek voor mantelzorgers van jonge mensen met dementie

Zorgorganisatie Laurens organiseert cursusweken voor mensen met dementie en hun partners: ‘Beter Thuis met Dementie’. Per week zijn er zes stellen, en zij leren beter omgaan met dementie en lastige situaties die hiermee samenhangen. Voor de persoon met dementie is er een eigen programma, en sommige onderdelen zijn samen. Voor dementie op jonge leeftijd wordt er nu – voor de tweede keer – een aparte cursusweek georganiseerd. Voor partners is het herkennen van de problemen van andere jongere partners in de groep en het kunnen delen ervan ontzettend belangrijk. Juist omdat lotgenoten voor hen moeilijk te vinden zijn, kunnen uit de logeerweek blijvende contacten ontstaan. Opgeven is nu mogelijk.

Beter Thuis met Dementie is een cursus waarbij mantelzorgers gedurende een week met hun partner met dementie op een vakantielocatie leren omgaan met het door dementie veranderende gedrag van hun partner. Waardevol, want eerder onderzoek toonde aan dat met meer inzicht en begrip de mantelzorger minder psychische klachten krijgt en stellen langer samen thuis blijven wonen.

Mantelzorgen vreet energie
Eén van de deelnemers vertelde eerder in het Algemeen Dagblad: ,,Ik had het gevoel: ik doe het niet zo best. Ik ben geen goede echtgenoot, want er zijn zo vaak fricties thuis. Maar wat blijkt nu? Iedereen heeft fricties, kleine ruzietjes, irritaties. We doen het geen van allen goed. Het is echt een verademing om dat te ontdekken.” Zorgen voor iemand met dementie, vreet energie. Je relatie verandert. Je moet grenzen stellen, vertellen dat diegene niet meer auto mag rijden. Waar haalt de mantelzorger de energie om het vol te houden en hoe voorkomen zij en wij dat deze mensen geïsoleerd raken?

Het programma helpt
Het programma Beter Thuis met Dementie helpt. Het past dan ook naadloos in alle doelstellingen van de overheid voor de zorg: preventief, gericht op zelfredzaamheid en langer thuis wonen. Daarom is het belangrijk dat zo veel mogelijk mantelzorgers met een partner met dementie weten dat deze cursus beschikbaar is.

Kosten en locatie
De cursus vindt plaats van maandag tot vrijdag in de bed & breakfast ‘de Appelgaard’ in Gouderak en de kosten zijn 100 euro per week per paar. Iedereen die samenwoont met een partner met dementie kan zich aanmelden. Degene met dementie krijgt een ander programma dan de mantelzorger.

Ook specifiek partners van jonge mensen met dementie zijn van harte welkom zich in te schrijven. Voor hen wordt een aparte groep samengesteld, die zijn meerwaarde inmiddels heeft bewezen. Partners van jonge mensen met dementie lopen tegen andere zaken aan dan partners van oudere mensen met dementie. Het herkennen van de problemen van andere jongere partners in de groep en het kunnen delen ervan is ontzettend belangrijk. Juist omdat lotgenoten voor hen moeilijk te vinden zijn, kunnen uit de logeerweek blijvende contacten ontstaan, wat de week nog extra meerwaarde geeft.

Overige informatie:
Informatie over de inhoud en beschikbaarheid van de cursus en manier van aanmelden vindt u:

Meer nieuwsberichten