7 april 2020

Dagbesteding tijdens de coronacrisis

Het coronavirus zet de wereld op zijn kop, ook bij dagbestedingslocaties voor jonge mensen met dementie. Wij spraken begeleider Susanne Holtman van Zorgspectrum, trajectcoach Perry Luijkx van Groenhuysen en casemanager Mieke Montizaan van Argos over de zaken waar zij in hun werk tegenaan lopen en over de creatieve manieren zij bedenken om alsnog ondersteuning te bieden.

Voor elke locatie die dagbehandeling of dagbesteding aanbiedt is het momenteel zoeken hoe er begeleiding kan worden geboden binnen de beperkingen die nu gelden. Dat er wel behoefte aan ondersteuning is bij de doelgroep, is duidelijk. ‘In het begin was er besloten dat wij geen ‘live’ contact meer zouden hebben met onze cliënten’, vertelt Susanne. ‘We belden ze op, stuurden een kaartje of brachten een bloemetje, relatief korte contactmomenten. Wat wij merkten is dat er cliënten snel achteruit gingen, heel passief werden en depressieve klachten kregen. Daarom hebben we besloten om bij cliënten die dit het meest nodig hebben, toch één op één begeleiding te bieden, bijvoorbeeld door met ze te wandelen op gepaste afstand. We zien dat sommigen hierdoor direct weer opbloeien.’ Ook Perry gelooft dat het voortzetten van activiteiten een groot verschil maakt. ‘Bij Groenhuysen is er bewust voor gekozen om de dagbehandeling wél vijf dagen per week open te houden, zij het met kleinere groepen en met inachtneming van de 1,5 meter afstandsregel. Voornamelijk in de situaties waar de partner al overbelast is, denk ik dat hier crisisopnames mee voorkomen worden.’ Bij Argos, waar de dagbesteding is gesloten, hebben ze dit inmiddels al meegemaakt. Mieke: ‘Een vrouw die normaalgesproken vijf dagen per week bij ons kwam, hebben wij moeten laten opnemen. Het ging echt niet thuis: ook ’s nachts was zij onrustig, haar man was zwaar overbelast. Gelukkig gaat het bij de andere cliënten in de thuissituatie tot nu toe nog wel goed.’

Naast de zorg voor de cliënten, is er ook de zorg voor de naasten, die in deze situatie extra belast worden. ‘Het nadeel is dat je de partners van de cliënten die thuis zitten, nu minder makkelijk te spreken krijgt’, geeft Perry aan. ‘Normaal konden we hen rustig spreken terwijl hun partner op de dagbehandeling was. Nu proberen we dat op te lossen door te bellen terwijl de cliënt een ommetje maakt, of de partner loopt even de tuin in.’ Ook Susanne en haar collega’s houden vinger aan de pols bij de partners. ‘Voor één man is het ongelofelijk druk, hij heeft nog jonge kinderen die nu thuis aan school moeten werken, hij moet zelf thuis werken, en dan zijn vrouw waar hij extra zorg voor heeft’, vertelt Susanne. ‘Hij is een veerkrachtig persoon, maar heeft wel altijd het gevoel dat hij te kort schiet. Het is belangrijk dat hij en andere partners hun verhaal kwijt kunnen. We hebben minimaal één keer per week contact met alle partners en we zorgen dat we altijd bereikbaar zijn voor hun vragen.’

De afgelopen tijd is een groot beroep gedaan op de creativiteit van de professionals om ondanks de maatregelen nog ondersteuning te blijven bieden. Hoe pakken zij het aan? Op de dagbehandeling van Groenhuysen wordt ingezet op activiteiten waarbij je in 1,5 meter afstand kunt houden. ‘Activiteiten zoals wandelen, fietsen, basketballen, een bal overgooien of overschieten, maar ook klusactiviteiten zoals schilderen, zagen of schuren zijn geschikt aangezien de cliënten nog een goede conditie hebben’, zegt Perry. ‘Verder doen we ook veel met muziek: de muziektherapeut geeft nu één op één begeleiding en we maken gebruik van de platenspeler of van live concerten op YouTube.’ Ook bij Argos bedenken ze creatieve ondersteuningsvormen, ondanks dat een groot deel van het team nu is overgeplaatst om op de woongroepen te werken. ‘Naast dat we iedereen bellen om te vragen hoe het gaat, zijn we nu ook bezig om een boekje te maken met tips waar je kunt aankloppen voor hulp binnen onze gemeente en een folder met beweegoefeningen voor de mensen thuis’, vertelt Mieke. ‘Ook proberen we nog steeds begeleiding op maat aan te bieden. Eén cliënt komt hier bijvoorbeeld nog elke dag naartoe om opdrachten op te halen. Voor een ander maken we een filmpje met yoga-oefeningen om thuis te doen.’ Bij Zorgspectrum gaat de dagbehandeling nog zoveel mogelijk door: de psycholoog, bewegingsagoog en fysiotherapeut begeleiden de cliënten door middel van beeldbellen of instructiefilmpjes. Daarnaast zijn de begeleiders van plan om de komende tijd met de cliënten, die dat het meest nodig hebben, één of twee keer per week een wandeling te maken. Susanne: ‘Je kunt dan bijvoorbeeld even bij een andere cliënt aan de deur een praatje maken op gepaste afstand, in een park op een bankje tegenover elkaar zitten, een levensvragenspel doen of samen een muziekje luisteren. Fysieke uitdaging is belangrijk voor deze doelgroep, wij zien de cliënten achteruit gaan nu zij thuis zitten. Deze activiteiten zijn gewoon echt noodzakelijk.’

Nuttige links:

Argos folder Beweeg u fit

Tips voor de omgang, activiteiten en meer

Dossier corona-aanpak langdurige zorg

Actuele informatie over de Wet zorg en dwang tijdens de coronacrisis

Oproep:

Het Kenniscentrum wil zorgprofessionals graag ondersteunen en met elkaar verbinden in deze ongewone tijd. Mail daarom gerust je ervaringen, vragen en tips naar info@kcdementieopjongeleeftijd.nl zodat wij dit breder kunnen delen.

Meer nieuwsberichten