28 maart 2019

De weg van Archipel naar het keurmerk dementie op jonge leeftijd

Tijdens het thema-onderdeel bij de vergadering van de Adviesraad op 30 januari jl. vertelden Ardi van Santvoort en Hanny Diender, beiden werkzaam bij Archipel, enthousiast over het proces naar het Prezo-keurmerk in de praktijk en de resultaten ervan voor de cliënten. Nicolien van den Berg, directeur/bestuurder van de accrediterende instantie Perspekt, vertelt over het meer technische aspect van het keurmerk.

Archipel is de eerste organisatie die het afgelopen jaar het keurmerk heeft behaald. Hannie en Ardi vertellen dat zij toen zij eraan begonnen merkten dat het zorgprogramma jonge mensen met dementie niet goed geïmplementeerd was. Zij hebben n.a.v. het keurmerk het zorgprogramma opgepakt en zijn van daaruit gaan werken. Het keurmerk heeft zowel de cliënten als de organisatie veel gebracht. De audit gaf verdieping, meer diepgang binnen het team en de cliënt wordt nu meer in zijn totaliteit gezien.

Concrete veranderingen zijn dat nu zowel met de cliënt als zijn netwerk meer gesproken wordt en zij worden ook meer gehoord. Er wordt gewerkt vanuit de behoeften van de cliënt. Hanny noemt als voorbeeld een cliënt die aangeeft naar huis te willen: “Eerder was de arts naar hem toegestuurd, maar nu gaan we rustig met hem zitten en vragen hem wat er nodig zou zijn om naar huis te kunnen. Een aantal weken later wordt dit gesprek herhaald. De cliënt zag toen zelf in dat er wel héél veel voor nodig zou zijn om weer naar huis te kunnen gaan”. Verder vinden er nu regelmatig familiebijeenkomsten, huiskameroverleggen en lotgenotenbijeenkomsten plaats.

Het keurmerk verschilt t.o.v. andere Prezo’s doordat het is geschreven vóór en dóór mensen die ervaring hebben met cliënten met dementie op jonge leeftijd. Het is een aanvullend keurmerk op het basiskeurmerk. De toegevoegde waarde voor zorgverzekeraars en bestuurders is de specificiteit.

Nicolien van den Berg: “Het keurmerk moet gezien worden als een instrument, waarmee passend omgegaan wordt. De audits van Perspekt zijn niet controlerend, maar wel kritisch en toetsend. Het meedoen aan het keurmerk is zeker geen verplichting: een organisatie moet de meerwaarde ervan zien om mee te doen”.

Hanny geeft aan dat de verdieping in de praktijk het gezien en gehoord worden van iedere cliënt afzonderlijk was, maar ook de verdieping met het team zelf m.b.t het elkaar aanspreken en naar elkaar luisteren. Een cliënt vroeg wat het keurmerk betekent: “Worden er koeien of paarden gekeurd of hebben jullie het over ons? Bij de vraag wat hij zou willen, antwoordde hij: “De zorg verbeteren; jullie moeten kijken naar wat voor mij zinvol is op dit moment”. Archipel heeft het keurmerk niet als doel op zich gezien, maar het heeft enorm geholpen bij het verbeteren van de zorg.

 

 

 

Meer nieuwsberichten