13 december 2018

De Wever ontvangt keurmerk ‘Dementie op Jonge Leeftijd’

De zorgorganisatie De Wever biedt wonen, welzijn, zorg en behandeling in Midden Brabant. Eerder dit jaar heeft zij het keurmerk ‘Prezo dementie op jonge leeftijd’ behaald, voor haar zorg voor jonge mensen met dementie op locatie De Hazelaar. De Wever is hiermee de tweede zorgorganisatie in Nederland die de keurmerk-audits met goede resultaten heeft afgerond. Een mooie en belangrijke prestatie.

Kwaliteitssysteem ‘Prezo Dementie op Jonge Leeftijd’
‘Prezo Dementie op Jong leeftijd’ is speciaal ontwikkeld voor de zorg en ondersteuning van jonge mensen met dementie. In 2017 is het in nauwe samenwerking met onze ledenorganisaties door Perspekt ontwikkeld, en begin 2018 gelanceerd. Het sluit aan bij de landelijke Zorgstandaard Dementie op Jonge Leeftijd. Het beschrijft op welke zorg en ondersteuning de cliënt en zijn familie mogen rekenen, vertaald in een aantal waarden. Deze waarden zijn: plezier, veiligheid, ruimdenkend, vrijheid, participeren, vertrouwen en vakkundigheid. Om invulling te geven aan de dagelijkse praktijk van zorg aan jonge mensen met dementie zijn de waarden gekoppeld aan een concrete prestatie. In dialoog tussen medewerkers en cliënten krijgen deze waarden en de prestaties betekenis én praktische invulling.

De Hazelaar
Voor de manier van zorgverlening gaat De Wever uit van een aantal principes, ook wel oneliners. Dit zijn:
– ‘Eigen regie en eigen activiteit maken gelukkig’
– ‘Samen vinden we een oplossing’
– ‘We hebben een positieve houding’
– ‘Leefwereld is leidend voor systeemwereld’
Hier is een mooi filmpje van gemaakt dat hieronder te bekijken is. Het team van De Hazelaar heeft hard gewerkt voor het behalen van het keurmerk en kan met recht trots zijn op de goede resultaten die behaald zijn.

Stap vooruit
De Wever in Midden Brabant en Archipel in Eindhoven zijn de eerste twee organisaties die het keurmerk Dementie op Jonge Leeftijd behaald hebben. Een vijftal andere ledenorganisaties is dit in 2019 van plan. We zien dit als een prachtige stap richting betere zorg en ondersteuning voor de doelgroep in heel Nederland!

 

NB: De personen op de foto zijn niet van zorgorganisatie De Wever.

Meer nieuwsberichten