14 juni 2019

Zorg voor jonge mensen met dementie in Midden-Brabant

Naar schatting wonen er in de regio Midden-Brabant minstens 300 jonge mensen met dementie.  Zorgaanbieders Thebe, Schakelring en De Wever hebben in 2018 de handen ineen geslagen, om vanuit één regioteam de zorg voor deze groep mensen in de regio te verbeteren.  Dat gebeurt op drie manieren.

1. Uitgangspunten voor goede zorg voor jonge mensen met dementie
Op korte termijn verschijnt er een nieuwe landelijke  zorgstandaard waarbinnen ook aandacht is voor jonge mensen met dementie. Tot deze gereed is, is het uitgangspunt voor zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie de Zorgstandaard Dementie op Jonge Leeftijd (2015).  Met dit document als basis heeft het regioteam Midden-Brabant 11 uitgangspunten geformuleerd en vertaald in een infographic. Dat geeft in één oogopslag een goed beeld van die uitgangspunten.

2. Zorgpad jonge mensen met dementie
Daarnaast heeft het regioteam een zorgpad ontwikkeld.

3. Symposium 17 september 2019
Ook organiseert het regioteam Midden-Brabant een symposium: ‘Jong & dement, wie is het die mij herkent’. Uitgenodigd zijn huisartsen, bedrijfsartsen, verpleegkundigen en andere professionals die werken met jonge mensen met dementie, ambtenaren die WMO in hun pakket hebben en  zorgverzekeraars. Op het programma staan interviews met iemand uit het regioteam, een mantelzorger en een cliënt. Ook de volgende sprekers leveren een bijdrage:

  • Chantal Zuizewind, onderzoeker bij Vilans
  • Adrie Gerritsen, hoofd Medische Dienst en manager bij De Wever
  • Raymond Koopmans, hoogleraar ouderengeneeskunde met een focus op dementie op jonge leeftijd

Het doel van het symposium is om te laten zien dat dementie ook kan voorkomen op jonge leeftijd, om kennis mee te geven om deze groep mensen sneller en beter te helpen, en om kennis op te halen over wat hier voor nodig is. Het is dus een interactief symposium, waarbij ook het publiek wordt gevraagd: ‘Wat hebben jullie nodig om de zorg voor jonge mensen met dementie te verbeteren?’

Meer informatie over het symposium: https://www.zorgnetwerkmb.nl/nieuws/symposium-over-jonge-mensen-met-dementie/

Meer nieuwsberichten