31 oktober 2018

Dementie op Jonge Leeftijd vanuit Europees perspectief

VERSLAG VAN DE CONFERENTIE ALZHEIMER EUROPE 2018

Deze week vond de jaarlijkse conferentie van Alzheimer Europe plaats (29-31 oktober). Zo’n 800 deelnemers uit 46 landen kwamen samen in Barcelona voor het uitwisselen van kennis en inspiratie. Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd was erbij.

‘Making dementia a European priority’
Het thema van de conferentie was ‘Making dementia a European priority’. De aanwezige zorgprofessionals, onderzoekers, beleidsmedewerkers én mensen met dementie brachten kennis en expertise bijeen over hoe dat voor elkaar te krijgen.

Dementie op Jonge Leeftijd
Het verbeteren van zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie en hun naasten staat in veel Europese landen nog in de kinderschoenen. Judith van de Kamp onderstreepte in haar presentatie het belang hiervan, door stil te staan bij de specifieke problemen waar jonge mensen met dementie mee te maken krijgen, zoals de hoge druk op alle gezinsleden, financiële problemen en werkgerelateerde problemen. Ook vertelde zij over de strategie van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd, en hoe de ledenorganisaties gezamenlijk werken aan betere zorg en ondersteuning voor de doelgroep.

Naast de algehele strategie zijn onderdelen van ons werk gedeeld met de Europese organisaties: Christian Bakker vertelde over het project UNICITY en Jeroen Bruinsma over de kersverse E-health interventie ‘Partner in Balans voor naasten’. Annemiek Bielderman presenteerde de voorlopige resultaten van de evaluatie van SPANkracht, een interventie voor thuiswonende jonge mensen met dementie.

We hopen hiermee te hebben laten zien dat passende zorg voor jonge mensen met dementie nodig is, in Nederland volop in ontwikkeling, en dat het kán.

Alzheimer Europe in 2019 in Den Haag
Volgend jaar vindt de Alzheimer Europe conferentie plaats in Nederland, in Den Haag. We hopen daar wederom de verbinding aan te gaan met organisaties in heel Europa die zich voor jonge mensen met dementie (willen) inzetten. Het thema voor dat jaar past daar goed bij: ‘Making valuable connections’. Zo bouwen we ook mee aan een beweging ten bate van jonge mensen met dementie, in Nederland en ook daarbuiten.

Meer nieuwsberichten