24 augustus 2021

Dignis sluit zich aan bij het Kenniscentrum

Het Kenniscentrum is verheugd dat met het lidmaatschap van Dignis invulling wordt gegeven aan de behoeften van jonge mensen met dementie in het hogere Noorden van ons land. Vanuit acht locaties is Dignis werkzaam in de stad Groningen en de kop van Drenthe. De dienstverlening bestaat uit dagbesteding, wijkverpleging, verpleeghuiszorg en (geronto)revalidatie.

Dignis biedt zorg en behandeling aan ouderen met psychogeriatrische, somatische of gerontopsychiatrische problematiek. Dignis onderscheidt zich door haar zorg voor mensen die tevens kampen met meervoudige problematiek waaronder ernstige gedragsproblematiek.

De zorg wordt gekenmerkt door een belevingsgerichte houding, zorg met aandacht waarin je de vrijheid hebt om jezelf te zijn. De medewerkers hebben de ruimte om zich te ontwikkelen, verantwoordelijkheid te dragen en eigen professionele afwegingen te maken. Met de keuze voor zelforganiserende teams bouwt Dignis aan een gezonde, solide, moderne en toekomstbestendige organisatie.

Kenniscentrum

Astrid Scheffer is manager van Blauwbörgje, een woonlocatie van Dignis. Astrid: “Er is steeds meer vraag naar zorg en wonen voor jonge mensen met dementie. In Groningen zijn we gestart met het verbinden van de verschillende onderdelen van de zorgketen. Daarnaast zijn wij bezig met het voorbereiden van de nieuwbouw van de locatie Blauwbörgje. In deze nieuwbouw willen wij ook een mooie woonplek voor jonge mensen met dementie creëren. Een woonplek die voldoet een de behoeften van deze groep mensen en hun naasten. Bij deze ontwikkelingen willen we graag leren van de kennis en ervaring van anderen. Dit vinden we bij het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. Zelf brengen wij onze kennis en ervaring, mede vanuit onze specialistische zorg, graag in”.

Ook lid worden?

Wij breiden onze leergemeenschap graag uit! Het Kenniscentrum werkt met leden en kennispartners. Leden zijn zorgaanbieders die actief werken aan betere zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie. Dit kunnen ook huisartsen en thuiszorgorganisaties zijn. Kennispartners zijn organisaties met kennis en expertise op het gebied van dementie op jonge leeftijd, zoals Alzheimercentra. Het gaat in alle gevallen om organisaties, niet om individuen. Een lidmaatschap is niet vrijblijvend. Betere zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie bereiken we samen.

 

Meer nieuwsberichten