1 mei 2018

Vers van de pers: Huisartsenfolder Dementie op Jonge Leeftijd

Vanaf vandaag is er een digitale folder beschikbaar met daarin informatie voor huisartsen en verwijzers over dementie op jonge leeftijd. Het geeft inzicht in de veelvoorkomende soorten dementie en hun verschijningsvorm. Bovenal geeft het inzicht in het belang van een zo vroeg mogelijke diagnose.

Vorig jaar klopten casemanagers in de omgeving Waardenland aan bij Dementiezorg voor Elkaar (DVE). DVE is ontwikkeld vanuit het Deltaplan Dementie, door Movisie, Nivel, Pharos, Trimbos-Instituut en Vilans. Deze casemanagers vroegen om hulp bij het informeren van huisartsen en verwijzers over het belang van vroegdiagnostiek bij Dementie op Jonge Leeftijd. Zo ontstond het idee om een folder te maken met informatie over de complexe problematiek bij Dementie op Jonge Leeftijd en praktische tips voor huisartsen. Hier hebben we aan meegeschreven. Naast een specifieke folder voor Waardenland ligt er nu een landelijke flyer.

Waarom een folder voor huisartsen?
De folder is bedoeld voor alle huisartsen en verwijzers. Zij kunnen immers allen te maken krijgen met jonge mensen met dementie (<65 jaar). Over deze specifieke groep is weinig bekend. Naar schatting gaat het om 12.000 mensen in Nederland. Echter, het belang van vroege diagnose is cruciaal voor passende zorg en ondersteuning. De folder biedt informatie over de specifieke pro­blematiek rondom jonge mensen met dementie, en oplossingen, waar huisartsen/verwijzers een belangrijke rol in kunnen spelen.

Wil je de folder graag gebruiken? Dat kan. Je kunt ‘m zelf printen en verspreiden. Je vindt de folder hier.

Meer nieuwsberichten