15 oktober 2020

E-learning Dementie op Jonge Leeftijd beschikbaar op dementie.nl

De online training Dementie op Jonge Leeftijd staat vanaf nu online op dementie.nl. Deze eHealth interventie is ontwikkeld in het kader van het RHAPSODY-project. De onderzoekers Kirsten Peetoom en Maud Daemen van Alzheimer Centrum Limburg vragen de eerste gebruikers om de online training te testen en van feedback te voorzien. Zo kunnen zij dit ondersteuningsprogramma voor mantelzorgers en naasten waar nodig aanpassen of verbeteren.

Welk onderwerp spreekt je aan
De training ‘Dementie op jonge leeftijd’ behandelt het hele ziekteproces en sluit aan op de behoefte aan meer informatie, praktische tips en oplossingen van naasten van jonge mensen met dementie. Het bevat algemene informatie over wat dementie op jonge leeftijd is en welke vormen er zijn. Daarnaast gaat het bijvoorbeeld over problemen met dagelijkse handelingen en wisselingen in stemmingen. De gevolgen voor kinderen worden besproken en het omgaan met emoties. De mantelzorger leert hoe in balans te blijven en welke ondersteuning er beschikbaar is. De deelnemer kiest zelf het onderwerp waar hij meer over wil weten. Omdat het online is, kunnen losse modules van de training in eigen tempo gevolgd worden.

Bekijk de training

Deskundigen prof. dr. Marjolein de Vugt (Alzheimer Centrum Limburg en Restaurant Misverstand) en dr. Christian Bakker (Radboud UMC) presenteren de training. Ze leggen in video’s veel uit over de verschillende thema’s. Mantelzorgers vertellen over hun eigen ervaringen en geven praktische tips voor de dagelijkse zorg.

Help mee aan onderzoek
Tot 1 december wordt de training vergezeld van een pop-up die doorleidt naar een vragenlijst. Professionals en mantelzorgers van iemand met dementie op jonge leeftijd (onder 65 jaar) kunnen één of meer modules volgen en meteen meedoen aan dit onderzoek. Je kunt hier meteen starten.

RHAPSODY
De online training komt voort uit het Europese RHAPSODY onderzoeksproject. RHAPSODY staat voor ‘Research to Assess Policies and Strategies for Dementia in the Young’. Op basis van onderzoek hebben zes Europese landen (Engeland, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Portugal en Zweden) een online educatieprogramma over dementie op jonge leeftijd ontwikkeld.

Het RHAPSODY project is gefinancierd door het European Joint Programma Neurodegenerative Disease Research (JPND). Deze Nederlandse online training is een samenwerking van Alzheimer Centrum Limburg, Alzheimer Nederland, Radboud UMC Alzheimer centrum, Kenniscentrum Dementie op Jonge leeftijd en is gefinancierd door ZonMw en Alzheimer Nederland. Op de website van Alzheimer Centrum Limburg kun je meer lezen over het RHAPSODY project.

Meer nieuwsberichten