1 april 2020

GGZ Delfland aangesloten bij het Kenniscentrum

Graag stellen we onze nieuwe ledenorganisatie voor: GGZ Delfland, werkzaam in de regio’s Haaglanden en Rijnmond. We zijn blij dat GGZ Delfland zich heeft aangesloten en hiermee de bereidheid toont bij te dragen aan betere zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie en hun naasten.

Persoonlijke zorg dichtbij
GGZ Delfland helpt mensen met psychische problemen. Met de juiste hulp kunnen klachten verminderen of verdwijnen, zodat het dagelijks leven weer gemakkelijker wordt. Persoonlijke zorg dichtbij is het motto. De wensen en behoeften van de cliënten zijn daarbij het uitgangspunt. Samen wordt gekeken wat de beste behandeling is. Door samen te werken met het Kenniscentrum, kan GGZ Delfland ook voor jonge mensen met dementie hun dagelijks leven weer iets makkelijker maken.

“Jonge mensen met dementie zijn niet te vergelijken met oudere mensen met dementie. Ze zitten in een andere levensfase en hebben vaker last van neuropsychiatrische klachten. Het is dus logisch dat zij andere behoeften hebben om met hun dementie om te gaan. Wij passen onze zorg daarop aan.”

Anje Sterrenburg – Ouderenpsychiater en Manager Behandelzaken Cluster Ouderen Rijnmond

 

Bijzonder casemanagement
Regelmatig zien we naast de cognitieve klachten ook neuropsychiatrische klachten bij cliënten met dementie. Daarom hebben de casemanagers van GGZ Delfland kennis en ervaring op beide gebieden en is de regiebehandelaar een psychiater. Zij begeleiden niet alleen cliënten en hun familie, maar sluiten ook aan bij de evaluatiegesprekken op de dagbehandeling. Samen met de collega’s van de dagbehandeling bieden zij gespreksgroepen en bijeenkomsten aan voor jonge mensen met dementie, hun partners en hun kinderen.

Door een fijne en betrokken samenwerking met onder andere Argos Zorggroep en Sint Franciscus Vlietland Groep, kan GGZ Delfland trots zijn op het functioneren van de keten en de goede zorg die GGZ Delfland biedt voor haar cliënten.  

Ook lid worden?
Wij breiden onze leergemeenschap graag uit! Het Kenniscentrum werkt met leden en buitenleden. Leden zijn zorgaanbieders die actief werken aan betere zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie. Dit kunnen ook huisartsen en thuiszorgorganisaties zijn. Buitenleden zijn organisaties met kennis en expertise op het gebied van dementie op jonge leeftijd, zoals Alzheimercentra. Het gaat in alle gevallen om organisaties, niet om individuen. Een lidmaatschap is niet vrijblijvend. Betere zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie bereiken we samen.

 

Meer nieuwsberichten