13 september 2018

Handreiking beschikbaar voor opzetten Kennispunt

In Midden Nederland hebben diverse zorgaanbieders gezamenlijk een Kennispunt opgericht voor Dementie op Jonge Leeftijd. Ze zijn hierbij ondersteund vanuit het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd en begeleid vanuit het consortium Dementiezorg voor Elkaar. Op basis van hun geleerde lessen is een rapport ontwikkeld met tips om ook andere zorgprofessionals te helpen een dergelijk Kennispunt op te richten. Dit rapport publiceren we vandaag.

 

Waarom een regionaal Kennispunt?
De aanleiding om in Midden Nederland gezamenlijk een Kennispunt op te richten was dat de informatievoorziening aan jonge mensen met dementie en hun familie en kennissen een knelpunt vormde. Goede informatie en adviezen, toegesneden op de wensen en behoeften van deze doelgroep, bereikten hen vaak niet. Wanneer zij op zoek gaan naar informatie, treffen ze een versnipperd informatieaanbod aan. Zelfs professionals – óók casemanagers – weten vaak geen goede antwoorden omdat zij onvoldoende kennis hebben van deze relatief weinig voorkomende problematiek. Jonge mensen met dementie zoeken bijvoorbeeld vaak informatie over hoe om te gaan met de kinderen in het gezin. Dit is een heel specifieke vraag en er zijn maar weinig professionals die hier ervaring mee hebben en goede adviezen kunnen geven.

Kennispunt ‘KPJD’ Midden Nederland
Om het informatieprobleem op te lossen is bij wijze van pilot een Kennispunt Dementie op Jonge Leeftijd (‘KPJD’) ontwikkeld. Het Kennispunt is laagdrempelig en geeft betrokkenen én professionals antwoorden. Het is goed dat dit Kennispunt juist regionaal is ingestoken; de experts die het Kennispunt bemensen hebben namelijk goed inzicht in het gespecialiseerde zorgaanbod in hun eigen regio, maar weten weinig van het aanbod daarbuiten. Voor meer informatie over KPJD, kijk op de website: www.kpjd.nl.

Handreiking voor opzetten voor andere kennispunten
Mocht je als zorgprofessional tegen vergelijkbare problemen aanlopen, en samen met collega’s van eigen en/of andere zorgaanbieders in de omgeving een Kennispunt willen opstarten, dan hoef je vanaf vandaag niet meer het wiel uit te vinden. Dankzij de inzet van de betrokkenen in Midden Nederland is namelijk vanaf vandaag het volgende rapport beschikbaar: “Het opzetten van een regionaal Kennispunt voor jonge mensen met dementie: een handreiking“. In dit rapport vind je informatie over het opzetten van een regionaal informatiepunt voor Dementie op Jonge Leeftijd.

 

 

Meer nieuwsberichten