23 april 2020

Handreiking voor het herkennen van dementie op jonge leeftijd

Dementie bij mensen jonger dan 65 jaar wordt vaak pas laat herkend. Het duurt gemiddeld ruim vier jaar voordat de juiste diagnose wordt gesteld. Dit leidt tot grote onzekerheid, spanningen binnen het gezin en vaak ook tot financiële problemen. Om de tijd tot de diagnose te verkorten, is in de regio Nijmegen een handreiking voor eerstelijnsverwijzers ontwikkeld. Met deze handreiking kan dementie op jonge leeftijd eerder herkend worden.

Binnen het UNICITY project werken Het Universitair Netwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON), Alzheimercentrum Nijmegen, Alzheimercentrum Limburg, Odensehuis Animi Vivere, Vilans en het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd samen aan betere zorg voor jonge mensen met dementie. UNICITY heeft als doel om de landelijke zorgstandaard Dementie op Jonge Leeftijd te vertalen naar regiospecifieke zorgprogramma’s.

In de afgelopen twee jaar is in drie pilotregio’s (Drenthe, Nijmegen en Eindhoven) hard gewerkt aan de implementatie van de zorgstandaard. Hiervoor zijn interviews gehouden met ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals en andere betrokkenen. Op deze manier is in kaart gebracht wat er nog nodig is om de zorg beter aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van de doelgroep. Vervolgens is dit vertaald naar regionale zorgprogramma’s en een nieuw of aangepast zorgaanbod.

In de regio Nijmegen heeft dit proces onder andere geresulteerd in de handreiking voor eerstelijnsverwijzers. De handreiking is landelijk te gebruiken en kan helpen om dementie op jonge leeftijd eerder te herkennen.

 

Meer nieuwsberichten