15 oktober 2020

Het bestuur van het Kenniscentrum is compleet

Begin september is het bestuur aangevuld met twee nieuwe bestuursleden die de nog openstaande functies gaan vervullen. Het bestuur is hiermee op volle sterkte gekomen. Agnes Roks en Fons van de Gevel stellen zich voor.

Agnes Roks
Met ingang van september 2020 mag ik actief zijn binnen het bestuur van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. De leefwereld van de klant is de portefeuille die mij is toebedeeld. En dat is niet voor niets.

Enerzijds ken ik de leefwereld van de klant uit eigen ervaring. Mijn echtgenoot kreeg na vele jaren een ‘niet- pluis- gevoel’ de diagnose frontotemporale dementie. De jaren van ‘niet-pluis-gevoel’ en het laatste jaar na zijn diagnose zijn enerzijds loodzwaar en moeilijk geweest en anderzijds zijn we elkaar toch liefdevol nabij kunnen blijven totdat hij overleed. Adequate professionele ondersteuning in onze directe omgeving is daarbij zeer helpend geweest.

Anderzijds ben ik zelf al ruim 40 jaar werkzaam in de gezondheidszorg. Werkzaam in zorgorganisaties als wijkverpleegkundige, als stafverpleegkundige Continuïteit van zorg, als zorgmanager en sinds 2001 werkzaam vanuit mijn bureau als adviseur, supervisor en trainer, ken ik de werkwereld van zorgprofessionals goed.

Wanneer groei en ontwikkeling in de professionele rol gewenst is maar niet vanzelfsprekend blijkt… is het uitgangspunt van mijn werkzaamheden. Zowel mijn beroepservaringen als de ervaring met mijn echtgenoot en zijn dementie op jonge leeftijd zijn hierbij voor mijn inzet van mij als bestuurslid ondersteunend om zo een effectieve bijdrage te bieden aan het Kenniscentrum als leergemeenschap voor professionals.

Fons van de Gevel
Mijn naam is Fons van de Gevel. Sinds 9 september ben ik benoemd tot bestuurslid van het Landelijke Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd waarbij mijn aandachtsgebied kwaliteitszorg en certificering wordt. Ik werk als clustermanager Kortdurende Zorg binnen De Wever. Binnen het cluster bevinden zich ook verschillende gespecialiseerde Wlz-zorg gebieden, zoals Jonge Mensen met Dementie, D-ZEP en groepen met Korsakov of andere structuurgroepen.

Ik kom uit Eindhoven en heb lang als verpleegkundige gewerkt in de psychiatrie en later als manager bij Kempenhaeghe, Centrum voor Epilepsie. Sinds 4 jaar werk ik bij De Wever en al direct betrokken bij het JMD-zorgprogramma dat nu al ruim 5 jaar loopt.

Dit programma ontwikkelt zich verder binnen de keten en met de verschillende ketenpartners. We werken hierin namelijk veel samen met andere organisaties. Bij deze ontwikkeling heeft De Wever een voortrekkersrol. Zo werkt het Expertteam Jonge Mensen met Dementie aan het verder ontwikkelen van het zorgaanbod, zowel extramuraal als intramuraal.

  • De regio heeft gespecialiseerde casemanagers voor jonge mensen met dementie
  • De Wever heeft het keurmerk Dementie op Jonge Leeftijd gekregen

De Wever heeft een gespecialiseerde dagbesteding en woonafdeling voor jonge mensen met dementie. Deze twee afdelingen werken nauw samen om voor de cliënt een passende keten van zorg te bieden, waarbij de behoefte van de cliënt leidend is. Dit is een dynamisch proces dat door de steeds veranderende vraag van de cliënt continue in ontwikkeling is.

Ik hoop samen met iedereen binnen en buiten het Kenniscentrum de komende jaren de kwaliteit van zorg voor jonge mensen met dementie en met name ook de focus op de keten mee vorm te geven zodat de regionale verschillen in kwaliteit langzaam verdwijnen.

Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd verwelkomt Agnes en Fons van harte en is blij dat zij hun kennis en expertise willen inzetten voor de verbetering van de zorg voor jonge mensen met dementie en hun naasten.

Meer nieuwsberichten