19 november 2019

Implementatie zorgstandaard voor jonge mensen met dementie krijgt nieuwe impuls

In de afgelopen twee jaar is in drie pilotregio’s, in de regio Drenthe, Nijmegen en Eindhoven, hard gewerkt aan de implementatie van de verbijzondering van de zorgstandaard voor jonge mensen met dementie. Dit vond plaats in het kader van het UNICITY-project. Dit project is
met steun van het Kenniscentrum en het Programma langdurige zorg van ZonMw opgezet om de ondersteuning en zorg voor gezinnen waarvan een van de gezinsleden op jonge leeftijd een diagnose dementie heeft gekregen verder te brengen.

De regio’s zijn aan de slag gegaan met het vertalen van de zorgstandaard naar de eigen regio en de betekenis hiervan voor het zorgaanbod voor de doelgroep van jonge mensen met dementie en hun naasten. Hiervoor zijn interviews gehouden met ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals en anderen betrokkenen in de regio’s om in kaart te brengen wat er in de
regio nog moet gebeuren om de zorg en ondersteuning beter aan te kunnen laten sluiten bij de wensen en behoeften van de doelgroep. Dit is vervolgens vertaald naar regionale zorgprogramma’s en een nieuw of aangepast zorgaanbod.

Deze week is nog een belangrijke mijlpaal gerealiseerd met het online komen van de nieuwe kennisbundel ‘Samenwerking Dementie op jonge leeftijd’. Deze kennisbundel is ontwikkeld met de drie pilot regio’s in samenwerking met Vilans, het Universitair Kennisnetwerk
Ouderenzorg Nijmegen (UKON) en het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. De kennisbundel biedt zorgorganisaties informatie, tips en materialen om passende zorg en ondersteuning voor de doelgroep in de eigen regio te organiseren. Meer informatie over de kennisbundel kun je hier vinden.

Meer nieuwsberichten