10 april 2019

Isolement dreigt bij dementie op jonge leeftijd

Op 29 maart verscheen het artikel Isolement dreigt bij dementie op jonge leeftijd, als onderdeel van de special ‘Zeldzame en onderbelichte aandoeningen’ van Pulse Media Group, gedistribueerd bij Trouw. Voor dit artikel sloegen Zorggroep Noorderboog en het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd de handen ineen. Om meer bekendheid te geven aan dementie op jonge leeftijd. Om meer bekendheid te geven aan het belang van vroegsignalering en het belang van een specialistische benadering.

Dementie tijdig herkennen
Belangrijke partijen bij het herkennen van dementie zijn de huisarts, de bedrijfsarts en mensen uit iemands directe omgeving. “Pas als wij ons met elkaar bewust zijn van de mogelijkheid dat dementie op jonge leeftijd kan voorkomen, kunnen we iemand de juiste voorlichting, zorg en begeleiding bieden”, vat Thed van Kempen in het artikel samen.

Een specialistische benadering
De geboden zorg bij Zorggroep Noorderboog is een mooi voorbeeld van hoe kan worden ingespeeld op de specifieke zorgvraag van jonge mensen met dementie en hun naasten. In het artikel legt specialist ouderengeneeskunde Ben Pos uit waarom dit belangrijk is. Ook komt aan de orde hoe deze specialistische zorg er dan uitziet.

– Lees het volledige artikel
– Het artikel is ook te benaderen via:

Meer nieuwsberichten