15 oktober 2020

“Jonge mensen met dementie verdienen een aparte plaats”

“In alle aspecten van de Nationale Dementiestrategie verdienen jonge mensen met dementie een aparte plaats. Deze wordt weliswaar binnen de reguliere programma’s ondergebracht, maar de aparte positie komt daarin in samenwerking met de relevante partijen, zoals het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd, tot uitdrukking.” Woorden uit de Nationale Dementiestrategie 2021-2030, die onlangs op Wereld Alzheimer Dag door minister Hugo de Jonge werd gepresenteerd.

Het Kenniscentrum waardeert de erkenning voor jonge mensen met dementie en zet zich samen met haar leden en samenwerkingspartners, waaronder Alzheimer Nederland, graag in voor de verwezenlijking van de Nationale Dementiestrategie.

De strategie krijgt vorm in drie hoofdthema’s:

  • ‘Dementie de wereld uit’
  • ‘Mensen met dementie tellen mee’
  • ‘Steun op maat bij leven met dementie’

Als doorsnijdende thema’s voor de hele strategie zijn naast ‘Dementie op Jonge Leeftijd’ ook ‘Innovatie’, ‘Internationaal’ en ‘Communicatie’ geformuleerd.

Dementie op jonge leeftijd wordt als doorsnijdend thema
aangemerkt vanwege de andere ondersteuningsbehoeften die jonge mensen met dementie en hun gezinsleden hebben ten opzichte van ouderen. Dit sluit nauw aan bij de visie van het Kenniscentrum. Effectieve samenwerking en verbinding tussen zorgorganisaties, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten zijn daarin cruciaal. Het Kenniscentrum faciliteert en stimuleert deze samenwerking met een integrale aanpak.

Met deze erkenning voelt het bestuur van het Kenniscentrum zich gesterkt om bestaande samenwerkingsverbanden te versterken en met elkaar te verbinden op dit thema. Voorzitter Thed van Kempen: “Het is geweldig dat de doelgroep jonge mensen met dementie zo helder op de strategische dementie agenda staat. Het is een impuls voor wetenschappelijk onderzoek en ongetwijfeld biedt dit ook kansen waarmee wij met onze leden en partners voortvarend aan de slag kunnen gaan. Op deze manier kunnen wij blinde vlekken en hiaten in de zorg voor jonge mensen met dementie en hun naasten wegwerken en met elkaar op weg gaan naar excellente zorg overal in het land.”

Ook voor de professionals in het werkveld is de erkenning van grote waarde. Annewijke van Keulen is beleidsadviseur bij zorginstelling Noorderboog (Meppel). Zij voelt zich gesterkt door de opname van dementie op jonge leeftijd als doorsnijdend thema in de Nationale Dementiestrategie. Annewijke: “Mensen met dementie op jonge leeftijd zijn een relatief kleine doelgroep die echt andere voorzieningen nodig heeft dan de oudere doelgroep. Wij willen hen in de regio een breed aanbod aan voorzieningen geven. Dan is er ook wat te kiezen. Als Noorderboog hebben wij de afgelopen tijd verschillende voorzieningen ontwikkeld en gaan wij nu op voor het PREZO-keurmerk. Hier zit veel energie in. Ook werken wij samen met organisaties in de regio. Wij bieden ondersteuning in alle fases van het ziekteproces, dat vraagt om nauwe samenwerking met bijvoorbeeld de casemanagers dementie. In de Nationale Dementiestrategie wordt het ontwikkelen van specifieke voorzieningen en de samenwerking daarin benadrukt. Dat versterkt ons gevoel dat wij hier in zowel de organisatie als in de regio op de goede manier mee bezig zijn.”

Lees hier de Nationale Dementiestrategie 2021-2030.

Meer nieuwsberichten