17 mei 2018

Kwaliteitssysteem Dementie op Jonge Leeftijd gelanceerd!

Vorig jaar bleek dat er onder onze ledenorganisaties behoefte is aan een kwaliteitssysteem om de kwaliteit van zorg aan jonge mensen te kunnen toetsen. Om hier aan gehoor te geven hebben we stichting Perspekt gevraagd dit kwaliteitssysteem te ontwikkelen, als aanvulling op kwaliteitssystemen die organisaties reeds gebruiken. We zijn verheugd om te kunnen melden dat we dit kwaliteitssysteem vanmorgen, in het bijzijn van de ledenorganisaties, hebben gelanceerd!

Waarden als uitgangspunt
Het ‘PREZO Dementie op Jonge leeftijd’ is een op waarden gestoeld kwaliteitssysteem. Het sluit aan bij de landelijke Zorgstandaard Dementie op Jonge Leeftijd. Het beschrijft op welke zorg en ondersteuning de cliënt en zijn familie mogen rekenen, vertaald in een aantal waarden. Deze waarden zijn: plezier, veiligheid, ruimdenkend, vrijheid, participeren, vertrouwen en vakkundigheid. Om invulling te geven aan de dagelijkse praktijk van zorg aan jonge mensen met dementie zijn de waarden gekoppeld aan een concrete prestatie. In dialoog tussen medewerkers en cliënten krijgen deze waarden en de prestaties betekenis én praktische invulling.

Dilemma’s bij werken met waarden
Waarden van cliënten, familieleden, zorgverleners en mantelzorgers staan soms op gespannen voet met elkaar. Nicolien van den Berg, directeur bij Perspekt, zegt daarover: “Wij vinden het belangrijk dat er aandacht is voor deze waardenconflicten en dilemma’s. Hoe ga je bijvoorbeeld om met de behoefte van de jonge cliënt om nog zelfstandig in de wijk te fietsen terwijl zijn veiligheid daarbij in het geding is? Wat voor de één een goede aanpak is, hoeft voor een ander niet tot kwaliteit van leven te leiden. Ga daarom met elkaar in gesprek. Maak samen afwegingen, leg de gemaakte afspraken vast enreflecteer naar verloop van tijd of de afspraken nog steeds passend zijn.”

Keurmerk ‘PREZO Dementie op Jonge Leeftijd’
Vanaf vandaag kunnen zorgaanbieders hun zorg voor jonge mensen met dementie laten toetsen door middel van een audit. Bij een goed resultaat behaalt de organisatie het keurmerk PREZO Dementie op Jonge Leeftijd. Daarmee laten organisaties zien dat…:
• … hun cliënten tevreden zijn
• … zij haar prestaties voor haar cliënten structureel verbetert
• … zij optimale zorg levert aan jonge mensen met dementie

Onze ledenorganisaties zijn de koplopers voor het behalen van het keurmerk; bij een aantal van hen zal dit jaar een eerste audit plaatsvinden.

Meer informatie
Voor meer informatie over het kwaliteitssysteem en keurmerk PREZO Dementie op Jonge Leeftijd, klik hier: https://perspekt.nu/keurmerken/prezo-dementie-op-jonge-leeftijd.

Meer nieuwsberichten