5 juli 2019

Keurmerk voor Laurens en Marente

Op allerlei manieren wordt hard aan de weg getimmerd om de zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie te verbeteren. Het PREZO-keurmerk Dementie op Jonge Leeftijd is een middel om deze zorg mee te toetsen en dit uit te dragen. Dit jaar behaalden de zorgorganisaties Laurens (Rotterdam) en Marente (Warmond e.o.) het keurmerk.

PREZO-keurmerk Dementie op Jonge Leeftijd
In 2017 ontstond er onder de ledenorganisaties behoefte aan kwaliteitsindicatoren die als leidraad kunnen dienen voor het ontwikkelen én toetsen van goede zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie. Om die reden is door het Kenniscentrum samen met stichting Perspekt een kwaliteitssysteem en keurmerk ontwikkeld en in januari 2018 gelanceerd. Het schrijft niet voor hoe de zorg voor jonge mensen met dementie en hun naasten moet worden ingericht, maar geeft handvatten hoe het kán, zodat dit maximaal aansluit op de behoeften vanuit de doelgroep. In 2018 behaalden Zorggroep Archipel (Eindhoven e.o.) en De Wever (Tilburg) het keurmerk. Aan dit rijtje kunnen we nu twee nieuwe organisaties toevoegen.

Laurens (Rotterdam)
Laurens is gespecialiseerd in de zorg voor jonge mensen met dementie. Op de dagbesteding wordt ontspanning geboden in combinatie met specialistische behandeling. Voor jonge mensen met dementie die niet langer thuis kunnen wonen, biedt Antonius Binnenweg een prettige en veilige woonomgeving waar de belangen en behoeften van deze cliënten centraal staan. Deze afdeling heeft onlangs het PREZO-keurmerk Dementie op Jonge Leeftijd behaald.

Marente (Warmond e.o.)
Op de locatie Bernardus in Sassenheim is een specifieke dagbehandelingsgroep voor mensen die voor hun 65e dementie krijgen. Er gaat veel aandacht naar bewegen en buiten zijn. Bijvoorbeeld door lekker bezig te zijn in de speciaal aangelegde belevingstuin. Ook het leren omgaan met de ziekte is onderdeel van de dagbehandeling. Er wordt ingegaan op ondersteuning bij het acceptatieproces, contact met lotgenoten, en het omgaan met dementie. Ook is er een woongroep in Bernardus waar 30 mensen wonen die op jonge leeftijd dementie hebben gekregen. Er is veel ruimte om te bewegen en ook de afgesloten tuin is voor hen vrij toegankelijk. De zorgverleners op deze woongroep hebben affiniteit met deze specifieke doelgroep en zijn ook extra geschoold om passende zorg te kunnen bieden.

Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd feliciteert de betrokken zorgprofessionals bij Laurens en Marente van harte met het behalen van het keurmerk en het aanbieden van aantoonbaar goede zorg voor jonge mensen met dementie.

Meer nieuwsberichten