Lidmaatschap voor buitenleden

Buitenleden zijn organisaties met kennis en expertise op het gebied van dementie op jonge leeftijd, zoals Alzheimercentra.

De voordelen van een lidmaatschap

  • Verbinding met een betekenisvol netwerk van deskundigen;
  • Toegang tot en deelname aan het landelijk netwerk van zorgprofessionals, beleidsmakers, bestuurders, wetenschappers en andere betrokkenen binnen het werkveld Dementie op Jonge Leeftijd;
  • Op de hoogte van actuele ontwikkelingen, met betrekking tot zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie in het algemeen, maar ook specifiek rondom beschikbare opleidingen voor diverse groepen zorgprofessionals;
  • Landelijke exposure, onder anderen door vermelding op de website van het Kenniscentrum;
  • De mogelijkheid om een actieve en substantiële bijdrage te leveren aan de verbetering van zorg en ondersteuning van jonge mensen met dementie.

Voorwaarden

  • Buitenleden zijn organisaties met kennis en expertise op het gebied van dementie op jonge leeftijd, zoals Alzheimercentra.
  • Buitenleden zijn van harte welkom in de adviesraad. Hun inhoudelijke bijdrage is van groot belang, al hebben zij geen stemrecht.
  • Buitenleden betalen geen ledencontributie. Wel betalen zij een wetenschappelijke bijdrage. De hoogte hiervan bedraagt voor 2019 260 euro. Per jaar vindt een indexering plaats.

Lid worden?
Bij interesse, stuur ons een mail via info@KCdementieopjongeleeftijd.nl o.v.v. ‘Lid worden’. We nemen dan contact op.