13 juli 2021

Maak kennis met ons nieuwe bestuurslid

Met ingang van 5 juni 2021 is Astrid-Odile de Visser toegetreden tot het bestuur van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. Zij stelt zichzelf hieronder aan je voor.

“In juni ben ik met veel plezier lid geworden van het bestuur. Mijn portefeuille is die van penningmeester. Ik ben een ‘zij-instromer’ in de zorg. Na jaren in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, ben ik in 2007 in de GGZ en daarna de ouderenzorg aan de slag gegaan. Ik ben bestuurder van Interzorg Noord-Nederland, een VVT organisatie in Noord- en Midden Drenthe die vooral de meer complexe zorg met behandeling levert voor een aantal cliëntgroepen. We kennen enkele regio-overstijgende expertises, zoals GRZ, zorg voor oudere mensen met een visusbeperking, jongere mensen met NAH en mensen met dementie op jonge leeftijd. Voor hen openden we in 2014 Nieuw Graswijk, een thuis met 66 appartementen in Assen. Ik lunchte vaak in het restaurant van Nieuw Graswijk en een aantal mensen die daar wonen c.q. woonden heeft een enorme indruk op me gemaakt. Daarom heb ik ‘ja’ gezegd tegen het bestuur van ons Kenniscentrum.

Verder geloven we binnen Interzorg in duurzaamheid en zien we lekker eten en drinken en schone was als een prioriteit; zo zeer zelfs dat we dit vorig jaar in eigen hand zijn gaan nemen, vanuit een moderne keuken en een geheel chip-gestuurde wasserij met aandacht voor regionale producten, circulariteit en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook voor (technologische) innovatie maken we ons hard en uiteraard voor samenwerking in het netwerk. Of dat nu in de regio is of een belangrijk landelijk thema betreft zoals jonge mensen met dementie. Ik verheug me erop om ook op deze wijze een bijdrage te kunnen leveren en gezamenlijk met jullie deze mensen te ondersteunen bij het voortzetten van hun eigen leven.”

Meer nieuwsberichten