1 april 2020

MeanderGroep aangesloten bij het Kenniscentrum

Graag stellen we onze nieuwe ledenorganisatie voor: MeanderGroep Zuid-Limburg, werkzaam in regio Parkstad en aangrenzende gebieden. We zijn blij dat MeanderGroep zich heeft aangesloten en hiermee de bereidheid toont bij te dragen aan betere zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie en hun naasten.

Ondersteuning in eigen regie
Ervan uitgaande dat ouderen en chronisch zieken veel waarde hechten aan onafhankelijkheid en veiligheid, biedt MeanderGroep 24 uur per dag diensten bij mensen thuis (brengdiensten) en dicht bij huis (haaldiensten) aan. Voor de kleine groep waarvoor zelfstandig wonen niet meer haalbaar is, biedt MeanderGroep woonvoorzieningen aan, waar mogelijk kleinschalig en per wijk opgezet.

De belangrijkste doelstelling van MeanderGroep is om haar klanten, bewoners of gewoon consumenten, ondanks beperkingen door ziekte of gebrek, in staat te stellen hun eigen leven te leiden. In de woonvoorzieningen van MeanderGroep is het de klant (samen met de naasten) die bepaalt wat er gebeurt en wat belangrijk is. De verzorgende of verpleegkundige is daarbij de steun en toeverlaat van de klant en diens familie.

Ontwikkeling zorg voor jonge mensen met dementie
MeanderGroep is volop aan de slag om de samenwerking binnen de keten te optimaliseren, zodat op- en afschaling van de benodigde zorg vloeiender kan gaan verlopen. MeanderGroep richt zich op de doorontwikkeling van ambulante zorg (casemanagement), dagbehandeling op maat, wonen met zorg (verdeeld in diverse woongroepen waarbij behoud van regie voorop staat) en zorg en aandacht voor het gehele systeem in het zorgproces.

MeanderGroep heeft zich graag willen aansluiten bij het Kenniscentrum om zo onderdeel te kunnen worden van een landelijk netwerk van leden die allen hetzelfde ambiƫren: kwalitatief goede zorg voor een specifieke doelgroep die vraagt om specifieke zorg. Het delen van kennis, expertise en ervaringen is daarbij voor MeanderGroep van essentieel belang.

Ook lid worden?
Wij breiden onze leergemeenschap graag uit! Het Kenniscentrum werkt met leden en buitenleden. Leden zijn zorgaanbieders die actief werken aan betere zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie. Dit kunnen ook huisartsen en thuiszorgorganisaties zijn. Buitenleden zijn organisaties met kennis en expertise op het gebied van dementie op jonge leeftijd, zoals Alzheimercentra. Het gaat in alle gevallen om organisaties, niet om individuen. Een lidmaatschap is niet vrijblijvend. Betere zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie bereiken we samen.

Meer nieuwsberichten