14 november 2018

Ondersteuning voor naasten

Partner in Balans is een online ondersteuningsprogramma voor partners van mensen met dementie. In het kader van het UNICITY-project maakt Alzheimer Centrum Limburg de cursus momenteel geschikt voor naasten (meerderjarige kinderen en andere familieleden) van jonge mensen met dementie.

Wat is Partner in Balans?
Tijdens het 8-weekse ‘Partner in Balans’-programma leren partners en andere naasten van mensen met dementie om te gaan met de veranderingen in hun leven om overbelasting te voorkomen. Gedurende de cursus worden partners en andere naasten online begeleid door een casemanager dementie, psycholoog of andere zorgprofessional.

Ontwikkeling modules voor naasten van mensen met dementie op jonge leeftijd
Momenteel zijn we volop bezig met het ontwikkelen van modules die beter aansluiten bij de behoeften van partners en andere naasten van jonge mensen met dementie. In deze modules is er onder andere aandacht voor het omgaan met veranderingen in de gezinsstructuur, het combineren van werk/school met zorgtaken en het steeds veranderende toekomstperspectief. Om het programma verder te verbeteren zijn we op zoek naar partners, meerderjarige kinderen en andere familieleden van thuiswonende jonge mensen met dementie. Daarnaast zijn we op zoek naar zorgprofessionals die aan de slag willen met Partner in Balans.

Voordelen van werken met Partner in Balans
Werken met Partner in Balans heeft een aantal voordelen voor zorgprofessionals. Zo leren zorgprofessionals te werken met het zelfmanagementprincipe en stimuleren naasten om zelfstandig problemen te identificeren en op te lossen. Uit eerder onderzoek blijkt dat Partner in Balans een nuttige en haalbare aanvulling is op de praktijk en het de behandelrelatie verrijkt. Zorgprofessionals, deelnemende partners, meerderjarige kinderen en andere familieleden besteden gemiddeld 6 uur gedurende 8 weken aan het Partner in Balans programma.

Wat houdt het pilotonderzoek in?
Gedurende 8 weken volgen partners, meerderjarige kinderen en andere familieleden van thuiswonende jonge mensen met dementie 4 modules. Vooraf en na afloop vragen we partners, meerderjarige kinderen en andere familieleden om een vragenlijst in te vullen. Het onderzoek sluit af met een evaluatie-interview met deelnemers over hun ervaringen met het programma. Dit kan bij de deelnemer thuis of telefonisch.

OPROEP AAN ZORGPROFESSIONALS
Om Partner in Balans verder te verbeteren zijn zorgprofessionals ook van harte welkom om deel te nemen aan het pilotonderzoek. Zorgprofessionals ontvangen een korte training en kunnen daarna partners, meerderjarige kinderen en andere familieleden van thuiswonende jonge mensen met dementie uit hun eigen caseload begeleiden. Daarnaast kan Alzheimer Centrum Limburg ook een deel van de begeleiding op zich nemen. Dus bent u zorgprofessional en ondersteunt u partners, meerderjarige kinderen en andere familieleden van thuiswonende jonge mensen met dementie? Heeft u interesse in Partner in Balans? Laat het ons weten!

Meer informatie op de website van Alzheimer Centrum Limburg: https://www.alzheimercentrumlimburg.nl/actueel/nieuws/partner-balans-aanwezig-op-lustrum-symposium

Meer nieuwsberichten