16 december 2020

Noorderboog behaalt PREZO keurmerk Dementie op jonge leeftijd

Zorggroep Noorderboog is voorgedragen voor het PREZO keurmerk dementie op jonge leeftijd. De auditoren van Perspekt bezochten locatie De Schiphorst begin november en beoordeelden de zorg die Noorderboog hier levert aan mensen met dementie op jonge leeftijd en die verblijven op de afdeling Oosterboer.

Noorderboog startte begin 2019 met een speciale woongroep voor jonge mensen met dementie in Drenthe. Zij zagen de vraag naar passende woonvoorzieningen toenemen en hebben plaats voor 16 bewoners gecreëerd. Begin 2020 hebben de betrokken professionals de intentie uitgesproken om het PREZO keurmerk Dementie op jonge leeftijd te gaan behalen. Het management gaf groen licht vanuit de verwachting dat de zorgbehoefte voor jonge mensen met dementie op die manier gaat toenemen.

Rolf Kuizenga is leidinggevende zorg en dienstverlening van de afdeling Oosterboer. Hij zocht begin dit jaar meteen contact met de auditcoördinator van Perspekt. In het voorjaar is deze op locatie geweest om het traject door te spreken. Met deze informatie is op de afdeling Oosterboer gekeken wat er nog nodig was. Rolf: “Wij hadden al veel op orde door wat wij sinds de start van de woongroep hebben ontwikkeld. We hebben succesvolle overleggen gehad waarin wij de verbinding zochten tussen de verschillende professionals en we zijn gestart met individuele ambulante dienstverlening. Om de bewoners een goede dagbesteding te geven faciliteren we sportmogelijkheden in de avonden en ondernemen wij ook externe sociaal maatschappelijke bewonersactiviteiten, zoals bijvoorbeeld een samenwerking met een dansschool. De dagbestedingscoach helpt ons om ook het extramurale aanbod meer bekend te maken. De Oosterboer is voorzien van een prachtige tuin waar ook nog in geïnvesteerd wordt met bijvoorbeeld een jeu de boulesbaan en een tuinkas. Er is deskundigheidsbevordering in de vorm van scholingen dementie op jonge leeftijd en onze HBO-V studenten hebben hun doelstellingen behaald met een gedegen en kwalitatief onderzoek aangaande positieve gezondheid en aandacht voor mantelzorgers en bewoners vanuit de zeven waarden van het PREZO keurmerk. Ook is een werkgroep bezig om in een oriënterend fase te onderzoeken welke specifieke aandacht lotgenoten van dementie op jonge leeftijd nodig hebben.”

In oktober volgde de afdeling Oosterboer een trainingsdag van Perspekt. Rolf: “Dit was een waardevolle dag. Het zette ons vooral aan het denken over het waardegericht werken. Daarna heeft een coach met alle medewerkers gesprekken gevoerd om de waarden goed in beeld te krijgen.” Noorderboog heeft twee HBO-V studenten gevraagd om vragenlijsten te ontwikkelen waarin de waarden geborgd zijn. Rolf: “Wij gebruiken nu twee vragenlijsten. Eén vragenlijst wordt gebruikt voorafgaande aan het halfjaarlijkse MDO. In een gesprek met de cliënt en de mantelzorger worden de zorgbehoeften duidelijk gemaakt. Daarmee besluiten we in het MDO welke disciplines er worden ingezet. De andere vragenlijst wordt vier keer per jaar gebruikt in gesprek met de mantelzorger.”

Met Perspekt heeft Noorderboog een datum geprikt voor de audit. Rolf: “Dat is eigenlijk heel natuurlijk gegaan. Wij voelden dat wij er klaar voor waren en kregen dat vertrouwen ook van Perspekt. Wij waren vrij in hoe wij de dag wilden invullen en hebben gekozen voor een vorm waarin we de verschillende elementen konden laten zien. De auditoren hebben de afdeling bezocht, met cliëntbelang gesproken, een MDO bijgewoond, de medewerkers van opleidingen gesproken etcetera. Aan het einde van de dag kregen we een terugkoppeling die in ons geval zeer positief was. Dat gaf wel een moment van ontlading.”

Voor het keurmerk werd Noorderboog op zeven prestaties beoordeeld. Noorderboog scoort honderd procent op alle onderdelen. Rolf: “Ik zie het als een enorm compliment. Wij dragen bij aan gezondheid en welbevinden van mensen met dementie op jonge leeftijd. Dit doen we door professionele en persoonsgerichte zorg en ondersteuning te bieden. Het keurmerk bevestigt dat wij als team in staat zijn om kwalitatief goede zorg te verlenen. Daar doen we het uiteindelijk voor.”

PREZO Dementie op jonge leeftijd is een prestatiegericht kwaliteitssysteem voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie op jonge leeftijd. Centraal in dit kwaliteitssysteem staan zeven kernwaarden en prestaties die in de zorg voor jonge mensen met dementie betekenisvol zijn. De zeven onderdelen zijn plezier, veiligheid, ruimdenkendheid, vrijheid, participatie, vertrouwen en vakkundigheid. Meer informatie over het keurmerk vind je hier.

 

Meer nieuwsberichten