1 april 2020

Odensehuis Animi Vivere aangesloten bij het Kenniscentrum

Graag stellen we onze nieuwe ledenorganisatie voor: het Odensehuis Animi Vivere, een inloopcentrum in Wijchen (regio Nijmegen) voor jonge mensen met cognitieve problemen. We zijn blij dat Animi Vivere zich heeft aangesloten en hiermee de bereidheid toont bij te dragen aan betere zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie en hun naasten.

Burgerinitiatief
Het Odensehuis Animi Vivere is in 2017 gestart als burgerinitiatief vanuit de behoefte van jonge mensen met dementie. Men was op zoek naar een plek waar men laagdrempelig binnen kon lopen, lotgenoten treffen en een zinvolle daginvulling kon vinden samen met partners en kinderen. De hoofdlocatie van Odensehuis Animi Vivere staat midden in het centrum van Wijchen, waar iedereen geheel vrijblijvend binnen kan lopen. Men kan zelf bepalen hoe lang men blijft of wat men gaat doen, dit afgestemd op de behoefte van de deelnemer. Daarnaast wordt er een programma aangeboden waar men aan deel kan nemen. Zo zijn er kunst-, toneel- en muziekprojecten, worden er wandelingen gemaakt en zijn er groepsgesprekken voor deelnemers, partners en kinderen. Onlangs is er een tweede locatie geopend in Hof van de Elst, locatie Meander Wijchen, waar Odensehuis Animi Vivere tevens een wijkfunctie heeft. Odensehuis Animi Vivere werkt nauw samen met  ZZG zorggroep en De Waalboog en is ook aangesloten bij het landelijk platform Odensehuizen Nederland. Odensehuis Animi Vivere vormt een belangrijke schakel in de regionale keten van de zorg voor jonge mensen met dementie.

Aansluiting bij het Kenniscentrum
Aansluiting bij het Kenniscentrum was in meerder opzichten een logische stap voor Odensehuis Animi Vivere. Oprichtster Loesan Peters was sinds 2016, destijds vanuit de Waalboog, al betrokken bij het Kenniscentrum door deelname aan de commissie deskundigheidsbevordering. Verder hebben deelnemers van Odensehuis Animi Vivere zowel aan de ontwikkeling van de scholingen als van het regionale zorgprogramma een actieve bijdrage geleverd. Odensehuis Animi Vivere vindt het belangrijk de zorg voor jonge mensen met dementie te blijven ontwikkelen en verbeteren.

Loesan Peters, directeur Odensenhuis Animi Vivere, adviseur en trainer

Ook lid worden?

Wij breiden onze leergemeenschap graag uit! Het Kenniscentrum werkt met leden en buitenleden. Leden zijn zorgaanbieders die actief werken aan betere zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie. Dit kunnen ook huisartsen en thuiszorgorganisaties zijn. Buitenleden zijn organisaties met kennis en expertise op het gebied van dementie op jonge leeftijd, zoals Alzheimercentra. Het gaat in alle gevallen om organisaties, niet om individuen. Een lidmaatschap is niet vrijblijvend. Betere zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie bereiken we samen.

 

Meer nieuwsberichten