2 juni 2021

Opella sluit zich aan bij het Kenniscentrum

Zorgdienstverlener Opella is werkzaam op de zuidelijke Veluwe en biedt onder andere wijkverpleging, verpleeghuiszorg, revalidatie, behandeling, begeleiding en maatschappelijke dienstverlening. In 2020 heeft Opella diensten geleverd aan 6.148 klanten, door 1.742 medewerkers (996,2 fte) en circa 600 vrijwillige medewerkers.

 

Thuis geven

Opella wil thuis geven aan haar klanten. Dat betekent écht snappen wat iemand nodig heeft om zijn of haar eigen leven te kunnen leiden. Leidinggevende Elsbeth van der Hoeven: “Bij Opella werken we vanuit onze Thuisfilosofie: we werken zoals we thuis leven. Samen trekken we op om gewoon goede zorg te geven aan mensen. We hebben oog en oor voor mensen. Bij echte aandacht krijg je ook zicht op onuitgesproken verwachtingen en kun je antwoorden bieden die helpen. Het vraagt lef om gewoon te doen wat nodig is voor de klant, veranderingen aan te brengen en ballast weg te halen. Om ons niet te laten beperken door wetten, regels of werkdruk. Thuis geven is doen wat nodig is om mensen in hun ziekte of beperking te ondersteunen, ongeacht de systemen en financiering.”

 

Dagbesteding

Op diverse locaties in de regio organiseerde Opella al begeleidingsgroepen voor ouderen met dementie of met lichamelijke beperkingen. Elsbeth: “In 2018 signaleerden we dat er in onze regio behoefte was aan een groep speciaal voor jonge mensen met dementie. Een groep jonge mensen met dementie heeft hele andere behoeften dan ouderen met dementie. Deze mensen staan midden in het leven en hebben ook meer behoefte aan een actief programma. Deelnemers van de groep geven zelf invulling aan de activiteiten. De medewerkers faciliteren en ondersteunen hen daarbij.” Deelnemers vinden het erg fijn om lotgenoten te ontmoeten. Zij herkennen gevoelens van frustratie en machteloosheid bij elkaar en kunnen dat met elkaar delen. Ook voor mantelzorgers is de begeleidingsgroep fijn. Zij worden even ontlast en kunnen bij de begeleiders terecht met hun vragen.

Kenniscentrum

Elsbeth: “Na een aantal jaren bezig te zijn geweest met het ontwikkeling van specifieker aanbod voor jonge mensen met dementie, merken we dat we klaar zijn voor een nieuwe stap. Er komt ook steeds meer vraag naar wonen en zorg voor jonge mensen met dementie in onze regio. De ketenverbinding is duidelijk aan het ontstaan. Om onze kwaliteit van dienstverlening verder te ontwikkelen, zijn we op zoek gegaan naar kennis en kunde. Dat vinden we bij het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. Daarnaast willen we een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van ondersteuning voor jonge mensen met dementie. Dit kunnen wij doen door onze ervaringen te delen met de andere deelnemers van het Kenniscentrum.”

Ook lid worden?

Wij breiden onze leergemeenschap graag uit! Het Kenniscentrum werkt met leden en kennispartners. Leden zijn zorgaanbieders die actief werken aan betere zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie. Dit kunnen ook huisartsen en thuiszorgorganisaties zijn. Kennispartners zijn organisaties met kennis en expertise op het gebied van dementie op jonge leeftijd, zoals Alzheimercentra. Het gaat in alle gevallen om organisaties, niet om individuen. Een lidmaatschap is niet vrijblijvend. Betere zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie bereiken we samen.

 

Meer nieuwsberichten