17 september 2020

OPPstap Zorg en Welzijn biedt opleiding Dementie op Jonge Leeftijd aan

Per 1 januari 2021 wordt de opleiding Dementie op Jonge Leeftijd voor medewerkers Zorg en Welzijn niveau 3 & 4 aangeboden door OPPstap Zorg en Welzijn. Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd heeft de door haar ontwikkelde opleiding op 9 september jl. officieel overgedragen.

In een speciale bijeenkomst is de overdrachtsverklaring getekend door de voorzitter van het Kenniscentrum Thed van Kempen en directeur van OPPstap, Carla Stam. Ook Loesan Peters (directeur Odensehuis Animi Vivere), die een grote rol heeft gespeeld in de ontwikkeling en uitvoering van de opleiding, was aanwezig. Daarnaast was Caroline Muthert (GZ psycholoog bij Amsta), tevens docent binnen de opleiding, aanwezig namens de commissie Deskundigheidsbevordering. De opleiding wordt sinds 2018 aangeboden door het Kenniscentrum. Thed van Kempen: “Het Kenniscentrum heeft een verbinding gemaakt tussen de wetenschap en de praktijk. In de opleiding voor medewerkers zorg en welzijn zit de ziel van het Kenniscentrum. Op alle niveaus moeten we de verbinding hebben in onderzoek en praktijk om mensen toe te rusten om in het werkveld de juiste en goede dingen te doen.”

OPPstap gaat, net als het Kenniscentrum, voor kwaliteit en verbinding. Carla Stam: “Wij ervaren bij het Kenniscentrum dat de vijf peilers Kwaliteitsbevordering, Deskundigheidsbevordering, Kennisontwikkeling, Belangenbehartiging en Toegankelijkheid in alle overleggen naar voren komen. Met name het kwaliteitsaspect is voor ons voorwaarde om de verbinding aan te gaan. Wij hebben er heel veel zin in om de opleiding over te nemen.”

Bekijk hier een samenvatting van de bijeenkomst.

Het Kenniscentrum is hiermee weer een stap verder in het proces van het waarborgen van de opleidingen. Eerder is de opleiding Casemanagement Dementie op Jonge Leeftijd overgedragen aan Inholland Academy en Windesheim. Dit najaar stelt het Kenniscentrum een Curriculumcommissie in waarin vertegenwoordigers van het Kenniscentrum en vertegenwoordigers van de opleidingen zijn vertegenwoordigd. De commissie Deskundigheidsbevordering zal samen met deze Curriculumcommissie werken aan een goede samenhang tussen de opleidingen onderling en tussen de opleidingen, het werkveld en wetenschappelijk onderzoek.

Geïnteresseerde zorginstellingen kunnen vanaf nu hun medewerkers rechtstreeks aanmelden bij OPPstap Zorg en Welzijn. Ook is het mogelijk om een incompany-variant in te kopen. Alle informatie vind je in deze folder.

Meer nieuwsberichten