13 januari 2021

Overzicht informatie voor eerstelijnsverwijzers over dementie op jonge leeftijd

Dementie komt bij mensen jonger dan 65 jaar significant minder vaak voor dan bij ouderen. Daarnaast krijgen jonge mensen vaak te maken met andere vormen van dementie dan ouderen. Dit zijn redenen waardoor het voor een huisarts, bedrijfsarts of praktijkondersteuner erg lastig kan zijn om dementie op jonge leeftijd te herkennen. Er zijn in de afgelopen jaren diverse hulpmiddelen ontwikkeld die hen hierbij kunnen helpen.

Gemiddeld duurt het bij jonge mensen dementie 4,4 jaar totdat de juiste diagnose is gesteld. In 45 procent van de jonge mensen met dementie wordt in eerste instantie een onjuiste diagnose gesteld, zoals een depressie of burn-out. Hierdoor krijgen deze mensen geen of de verkeerde hulp, met alle gevolgen van dien. Het is nodig om de herkenning van dementie op jonge leeftijd door eerstelijnsverwijzers te verbeteren. In de afgelopen jaren zijn er vanuit diverse hoeken hulpmiddelen ontwikkeld die hen hierbij kunnen helpen.

Hieronder volgt een overzicht. Met deze tools kunnen zorgorganisaties dementie op jonge leeftijd bij de eerstelijnsverwijzers in de eigen regio onder de aandacht brengen zodat sneller de juiste diagnose wordt gesteld.

 

Tips voor verwijzers / huisartsen

 

Deze flyer biedt informatie voor huisartsen en andere verwijzers over de specifieke pro­blematiek rondom jonge mensen met dementie (Dementiezorg voor Elkaar en Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd, 2018).

 

Tijdige signalering van dementie op jonge leeftijd

 

Deze folder is bedoeld voor huisartsen, bedrijfsartsen, psychologen en andere hulpverleners die te maken kunnen krijgen met dementie op jonge leeftijd (Alzheimer Nederland, 2015).

 

Factsheet ‘Herken dementie op jonge leeftijd’   

 

Factsheet met acht (mogelijke) signalen van dementie op jonge leeftijd (Dementiezorg voor Elkaar en Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd, 2019).

 

Vuistregels ziektediagnostiek dementie Drenthe voor huisartsenpraktijken

 

Dit document geeft inzicht in de praktijk van diagnostiek zoals afgesproken in Drenthe voor mensen met dementie in het algemeen (Netwerk Dementie Drenthe, 2019).

 

Informatie voor de huisarts over Frontotemporale dementie (FTD)

 

Brochure voor huisartsen over Frontotemporale dementie (Stichting FTD Lotgenoten, de VSOP en het NHG, 2016).

 

Regio Eindhoven en De Kempen: 10 Signalen van dementie op jonge leeftijd

 

Boekenlegger voor eerstelijnsverwijzers (Archipel Zorggroep, 2019).

 

Meer nieuwsberichten