29 maart 2021

Partner in Balans – erkende interventie

Partner in Balans is recent door de erkenningscommissie langdurige zorg van Vilans erkend met goede aanwijzingen voor effectiviteit.

Zie ook: www.databankinterventies.nl/Partner-in-Balans

Wat is Partner in Balans?

Partner in Balans is een online zelfmanagementprogramma gericht op het vergroten van de weerbaarheid en het voorkomen van overbelasting bij mantelzorgers van thuiswonende mensen met dementie. Tijdens het 8-weekse programma worden deelnemers online begeleid door een getrainde coach; dit kan een casemanager, psycholoog of andere zorgprofessional zijn. Mantelzorgers volgen verschillende thematische modules passend bij hun situatie. Bijvoorbeeld over omgaan met communicatie, balans in activiteiten, de gevolgen voor het gezinsleven of zorgen rondom erfelijke belasting. Iedere module bevat een videovignet waarin mantelzorgers hun ervaringen delen gevolgd door een schriftelijke toelichting met uitleg, persoonlijke verhalen en tips. Vervolgens reflecteren mantelzorgers in een opdracht op hun persoonlijke situatie en stellen ze samen met de coach een doel voor de toekomst en een stappenplan om dit te bereiken. Uit onderzoek blijkt het volgen van Partner in Balans positief bij te dragen aan het verbeteren van kwaliteit van leven en geeft het mantelzorgers meer zelfvertrouwen.

“Ik ben vooral bewuster geworden van mezelf .Partner in Balans heeft mij de handvatten gegeven om ongewenste situaties planmatig aan te pakken.”
– 58-jarige partner van iemand met FTD

 “De coach is het belangrijkste onderdeel van Partner in Balans. Het persoonlijk contact is erg fijn en de coach helpt bij het stellen van doelen door advies te geven.”
– 64-jarige broer van iemand met Lewy body dementie

Modules voor partners en andere naasten van jonge mensen met dementie

Naast generieke modules voor partners van mensen met dementie bevat Partner in Balans ook specifieke modules voor partners van jonge mensen met dementie. Daarnaast zijn er binnen het UNICITY-project nieuwe modules ontwikkeld voor andere naasten van jonge mensen met dementie, zoals kinderen, ouders, broers of zussen. Uit een recente evaluatie blijkt dat deze nieuwe modules goed aansluiten bij hun behoeften. Momenteel zijn er ook modules voor partners van mensen met frontotemporale dementie in ontwikkeling.

“Het programma volgen via het internet was handig. Je kunt zo gemakkelijker je gevoelens delen. Fijn is dat dit een keer kan buiten het bijzijn van mijn ouders.’
– 17-jarige zoon van iemand met FTD

“De video’s zorgen voor erkenning. Je voelt je begrepen. Ook doorbreken ze het taboe en stimuleren ze je om dementie bespreekbaar te maken.”
– 44-jarige dochter van iemand met Alzheimer

Binnen het UNICITY-project is er ook aandacht voor de landelijke uitrol van de nieuw ontwikkelde modules. Partner in Balans is onder andere opgenomen in de scholing voor casemanagers over dementie op jonge leeftijd, gegeven aan Hogeschool Windesheim en InHolland Academy.

Meer weten?

Ben je nieuwsgierig en wil je meer weten over Partner in Balans? Of wil je weten wat Partner in Balans voor jou kan betekenen?

Kijk dan op onze website www.partnerinbalans.nl of mail naar: info@partnerinbalans.nl

Partner in Balans is een interventie van Alzheimer Centrum Limburg en Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+).

 

 

 

 

 

Meer nieuwsberichten