20 december 2018

Prevalentie-studie PRECODE

In 2018 is de PRECODE-studie gestart. Dit is landelijke studie naar de prevalentie, definitie, herkenning en zorgpaden van dementie op jonge leeftijd. PRECODE heeft als doel om te komen tot een tijdige diagnose en passende hulp. Dit vraagt om inzicht in de prevalentie in Nederland, maar ook om een betere herkenning van dementie op jonge leeftijd door de huisarts en verbetering van de toegang tot zorg.

PRECODE is een samenwerking tussen de vier Alzheimercentra van Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen en Maastricht, het NIVEL en Alzheimer Nederland. Het project loopt tot 2022.

Ben je benieuwd naar de laatste stand van zaken? Lees dan de PRECODE-nieuwsbrief van december 2018. Daarin vind je ook informatie over de voortgang op regionaal niveau: in Nijmegen, Rotterdam, Amsterdam en Maastricht.

Meer nieuwsberichten