10 maart 2021

Professioneel werken met jonge mensen met dementie

Eind mei start de tweede editie van de interprofessionele opleiding Werken met jonge mensen met dementie bij de Radboudumc Health Academy. Deze opleiding leert specialisten ouderengeneeskunde, (gz-)psychologen, verpleegkundig specialisten en physician assistants welke fasen iemand met dementie op jonge leeftijd en zijn naasten doorloopt en hoe zij opgedane kennis en inzichten kunnen vertalen naar een verbeterproject in de eigen praktijk. Van een niet-pluisgevoel via diagnose en dagbehandeling naar opname in een verpleeghuis. Voor jonge mensen met dementie is de impact van de ziekte anders door de levensfase waar hij of zij in zit: met een (jong) gezin, nog volop aan het werk en met een actief sociaal leven.

Goof Claessen (projectmanager bij Radboudumc Health Academy) en Bas van Poppel (hoofddocent van het interprofessionele opleiding) leggen uit wat deze opleiding zo boeiend maakt.

Goof: “De opleiding richt zich op de professionals die vaak pas in beeld komen als de persoon met dementie op jonge leeftijd wordt opgenomen in het verpleeghuis. Er is voor die tijd al veel gebeurd in het leven van die persoon en zijn of haar omgeving. Deze professionals krijgen te maken met vragen over medicatiegebruik, onrustig of agressief gedrag, vragen over euthanasie etc.”  Bas vult aan: “Om aan de opleiding mee te kunnen doen, verwachten wij dat de cursisten minimaal vier uur per week werken met jonge mensen met dementie. Daarmee bedoelen wij dat zij bijvoorbeeld gesprekken voeren met deze groep cliënten en deelnemen aan MDO’s.”

Mantelzorgers aan het woord

In de opleiding wordt veel aandacht besteed aan het leven van iemand met dementie op jonge leeftijd. Goof: “Tijdens de opleidingsdagen komen vier mantelzorgers aan het woord die een ouder of naaste met dementie op jonge leeftijd hebben verzorgd. Ook Jetske van der Schaar doet mee, die nu veel in de media is door haar boek Eeuwige Lente.” Bas van Poppel is onlangs aangetrokken als hoofddocent van de opleiding. Bas: “Ik ben zelf ook ervaringsdeskundige, mijn moeder kreeg op jonge leeftijd dementie. Als zoon was mijn betrokkenheid juist in de verpleeghuisfase groter dan toen zij thuis woonde.”

Aandacht voor ondersteuning en intervisie

De opleiding was in eerste instantie een pilot in 2018/2019. Uit de evaluaties van deze reeks is duidelijk geworden dat er meer aandacht mag worden besteed aan het wetenschappelijke deel en het inzetten van verbetertrajecten. Bas: “Wij gaan de cursisten goed begeleiden in het werken met evidence based methodiek, vaak is de kennis hierover wat weggezakt. Daarnaast willen wij tussen de opleidingsdagen door online bijeenkomsten houden zodat we de cursisten kunnen ondersteunen in het inzetten van de verbetertrajecten.” De verbetertrajecten zijn een belangrijk onderdeel van de opleiding en stimuleert de cursisten om in de eigen organisatie aan de slag te gaan. Bas: “In het begin houden wij intervisiesessies met onze begeleiding. In de loop van de opleiding bouwen wij de begeleiding af en kunnen de cursisten elkaar ondersteunen. Het heeft echt meerwaarde dat er verschillende disciplines meedoen. Je staat er niet alleen voor en samen krijg je meer voor elkaar.”

De onderwerpen van de verbetertrajecten zijn uiteenlopend. Goof: “In de pilotopleiding kwamen verschillende thema’s voorbij. Bijvoorbeeld het opzetten van een screeningsinstrument bij de intake, maar ook het gebruik van medicatie kan een thema zijn.”

Ambassadeurs

Een jaar na de pilot is er een terugkombijeenkomst gehouden met de cursisten uit de eerste lichting. Goof: “Daar bleek dat je verschillende kanten op kan gaan na de opleiding. De één blijft doen wat hij/zij deed, maar met betere onderbouwing, de ander is juist meer de wetenschappelijke kant opgegaan. Eén is zelf docent geworden in de opleiding voor casemanagers dementie op jonge leeftijd. Deze cursisten bleken allemaal ambassadeurs voor de aandacht voor dementie op jonge leeftijd in hun organisatie.” Bas: “Het is een relatief nieuwe doelgroep, je kunt een voorloper zijn voor deze doelgroep binnen je organisatie. Ik hoop dat de cursisten straks meer inzicht hebben in hoe zij in hun functie een bijdrage kunnen leveren aan een vergroot begrip voor de doelgroep. En dat hun benadering en werkwijze leidt tot een verbetering van het welzijn van de cliënt. Voor mij is dat ook de brandstof voor mijn eigen rol binnen deze opleiding.”

Coronamaatregelen

Het blijft spannend of het mogelijk is om de eerste bijeenkomst op 27 mei 2021 fysiek te kunnen houden, gezien de coronamaatregelen. Alle volgende bijeenkomsten staan gepland vanaf september 2021. Goof: “Wij hebben er goede hoop op dat het dan weer mogelijk is om fysieke bijeenkomsten te houden. Bovendien biedt de locatie alle mogelijkheid om op een verantwoorde manier samen te komen, daar hebben wij rekening mee gehouden.”

Meer informatie over de opleiding en aanmelden: Dementie op jonge leeftijd: interprofessionele opleiding werken met jonge mensen met dementie – Radboudumc

Ook voor zorgprofessionals met een MBO-opleiding niveau 3 & 4 is er een speciale scholing Dementie op Jonge Leeftijd. Casemanagers Dementie kunnen een specialisatie-opleiding volgen bij Windesheim en Inholland Academy.

Meer nieuwsberichten