25 januari 2021

Publicatie handvatten integrale zorg en ondersteuning jonge mensen met dementie

Steeds meer aanbieders van zorg- en ondersteuning, financiers en dementienetwerken willen meer aandacht besteden aan jonge mensen met dementie en hun naasten. In praktijk blijkt dat echter vaak nog moeilijk om te realiseren. Betrokken partners weten vaak niet goed waar mee te beginnen of mee verder te gaan, de juiste randvoorwaarden te creëren of duurzame inbedding te realiseren. In de nieuwe publicatie ‘Aan de slag: integrale zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie’ van Dementiezorg voor Elkaar en het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd worden acht concrete handvatten geboden.

In Nederland leven ongeveer 14.000 – 17.000 mensen met dementie waarbij de eerste ziekteverschijnselen vóór het 65e levensjaar zijn begonnen. In vergelijking met de groep ouderen met dementie is dit een relatief kleine groep. De problematiek raakt echter een heel gezin op een moment dat partners en kinderen midden in het leven staan. Dat maakt de impact van dementie op jonge leeftijd groot. De opgave waar we voor staan is om op regionaal niveau een sluitend antwoord te vinden op de behoeften van deze jonge mensen en hun naasten. Dat kan alleen als aanbieders bereid zijn om voor deze jonge mensen op maat gesneden antwoorden te creëren en als gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars bereid zijn om dit te faciliteren.

Hoe goede zorg er uit ziet, is beschreven in de nieuwe Zorgstandaard Dementie 2020. De zorgstandaard neemt de persoon met dementie en diens omgeving als uitgangspunt en daaromheen wordt de zorg samenhangend aangeboden. De acht handvatten uit de publicatie helpen bestuurders en managers van zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, verzekeraars, zorgkantoren en netwerkcoördinatoren om goede zorg te realiseren voor jonge mensen met dementie.

Ga naar de publicatie ‘Aan de slag: integrale zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie’

Meer nieuwsberichten