23 april 2020

Publicatie nieuwe Zorgstandaard Dementie

De Zorgstandaard Dementie 2020 is de nieuwste beschrijving van wat goede dementiezorg is. De Zorgstandaard ondersteunt de dementienetwerken voor de verbetering van de dementiezorg. Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd heeft de Zorgstandaard als één van 20 organisaties geautoriseerd. Het resultaat is dat jonge mensen met dementie in de Zorgstandaard worden erkend als aparte groep met specifieke ondersteuningsbehoeften.

Andere partijen die de Zorgstandaard hebben geautoriseerd zijn vertegenwoordigers van zorgorganisaties, cliënten en mantelzorgers en de zorgverzekeraars, vele beroepsorganisaties en hekkensluiter Zorginstituut Nederland. De Zorgstandaard Dementie 2020 vervangt de vorige zorgstandaard uit 2013. In de laatstgenoemde zorgstandaard werden jonge mensen met dementie niet één keer vermeld. Daarom publiceerde het Kenniscentrum in 2015 de verbijzondering Zorgstandaard Dementie op Jonge Leeftijd. De verbijzondering heeft in de afgelopen jaren binnen het UNICITY project bijgedragen aan de ontwikkeling en verbetering van regionale zorgprogramma’s voor jonge mensen met dementie.

Kenmerkend voor de Zorgstandaard Dementie 2020 is dat het mensbeeld leidend is in plaats van het ziektebeeld. Belangrijke waarden zijn eigen regie, gezamenlijke besluitvorming en respect voor de wensen en behoeften van de unieke persoon. Bij de totstandkoming van de nieuwe Zorgstandaard heeft de commissie Kwaliteit van het Kenniscentrum een belangrijke bijdrage geleverd. De specifieke ondersteuningsbehoeften van jonge mensen met dementie worden in de nieuwe Zorgstandaard duidelijk erkend: er zijn 23 vermeldingen en 1 concrete aanbeveling met betrekking tot jonge mensen met dementie opgenomen. Een verbijzondering van de Zorgstandaard is hierdoor niet meer nodig. De erkenning van dementie op jonge leeftijd als specifieke groep is een belangrijke stap op weg naar betere zorg voor jonge mensen met dementie en hun naasten.

De Zorgstandaard Dementie 2020 vind je hier.

Meer nieuwsberichten