30 juni 2020

Samen de crisis door

Saskia Leiwakabessy werkt als kwaliteitsverpleegkundige bij Florence (Den Haag e.o.) en is al jaren betrokken bij het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. Wij vroegen Saskia wat haar motiveert in haar werk en hoe zij en haar collega’s bij Florence de afgelopen coronatijd hebben ervaren.Ondanks dat het heel heftig was, was het ook bijzonder en voelde het echt als samen.’

In 2011 raakte Saskia als casemanager betrokken bij de doelgroep jonge mensen met dementie. Saskia: ‘Deze doelgroep heeft wel echt mijn hart gestolen. Bij de jongere mensen kom je met andere problemen in aanraking dan bij ouderen, zoals hoe de rolverdeling in het gezin is, hoe het met het werk gaat, met de financiën. Dat vond ik hele interessante onderwerpen om mee aan de slag te gaan.’ In haar huidige functie als kwaliteitsverpleegkundige adviseert Saskia de manager van de verschillende afdelingen voor jonge mensen met dementie over de inhoud van de zorg. Daarnaast neemt zij bij het Kenniscentrum deel aan de commissie Kwaliteit, wat haar veel oplevert: ‘Wij zijn nu een handreiking aan het schrijven voor hoe je het Zorgprogramma kunt toepassen. Ik kan deze kennis direct gebruiken in mijn eigen werk. Daarbij is het heel leuk om dit met mensen uit andere zorginstellingen te doen, je kunt meteen uitwisselen waar je tegen aan loopt en hoe je dingen aanpakt.’

Creatiever door de crisis
De maatregelen rondom het coronavirus hebben Saskia en haar collega’s als heftig ervaren. Omdat de ondersteunende diensten vanuit huis moesten gaan werken stonden de zorgmedewerkers er op de werkvloer plotseling alleen voor. Ook voor de bewoners die normaal gesproken veel bezoek ontvingen werd het heel stil. Afstand houden was voor veel bewoners onbegrijpelijk en de mondkapjes bij het personeel werkten verwarrend. Natuurlijk voelde iedereen ook de angst om het virus te krijgen of over de dragen, wat Saskia’s afdelingen tot nu toe gelukkig bespaard is gebleven. Naast de moeilijke kanten bracht de crisis ook positieve dingen. ‘We merkten hier in Den Haag dat we echt gewaardeerd werden. Bloemisten brachten bloemen langs, we kregen taarten, de snackbar ging buiten patat voor ons bakken.’ Doordat medewerkers van de dagbehandeling tijdelijk ingezet werden op de woonafdelingen ontstonden er ook binnenshuis creatieve initiatieven. Zo werden er bijvoorbeeld een keer foto’s van dieren opgehangen in de tuin zodat de bewoners als het ware een dierentuin konden bezoeken. De vaktherapeuten verzorgden sessies via beeldbellen en organiseerden concerten in de tuin. Om bezoek voor de bewoners toch mogelijk te maken, werd er een bezoekcabine met een glazen wand in de tuin geïnstalleerd, een idee dat Saskia op LinkedIn had gezien. Ook werd een flinke verbeterslag gemaakt in de digitale communicatiemogelijkheden van Florence. Zo werd Familienet, een beschermde pagina om als personeel en familie foto’s, filmpjes, documenten en een agenda te delen, direct in de eerste week uitgerold naar alle afdelingen. ‘Het welzijn van de bewoners is door de crisis hoger op de agenda komen te staan.’

Zorgen rondom dagbehandeling
Sinds maandag 8 juni is Florence weer open met een beperkte bezoekregeling. Op diezelfde dag is de dagbehandeling weer opgestart met een selecte groep van cliënten die dit het hardst nodig hadden. Saskia: ‘Het is zoeken hoe we dit nu kunnen vormgeven met elkaar. Hoe gaan we alles weer opstarten op zo’n manier dat het voor de cliënten fijn is, maar ook dat het voor ons haalbaar is?’ Vooral wat betreft de dagbehandeling heeft Saskia zorgen. ‘Regionaal zijn wij de enige dagbehandeling voor jonge mensen met dementie. Dat betekent dat ons reisgebied best groot is. We hadden altijd bussen voor ons rijden om die mensen op te halen. Nu mogen we niet zoveel mensen meer tegelijk vervoeren, terwijl uitbreiding van het aantal bussen financieel ook niet zomaar mogelijk is. Daarbij is ons gebouw te klein voor het aantal mensen dat we normaal gesproken ontvingen. Ik ben benieuwd hoe andere zorginstellingen dit oplossen.’ Dit is ook meteen de tip die Saskia wil meegeven: ‘Ik wil andere zorginstellingen aanmoedigen om zoveel mogelijk ervaringen uit te wisselen en om van elkaar te leren, want samen sta je toch sterker.’

Samen werken aan goede zorg
Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd werkt samen met zorgprofessionals aan een excellent zorg- en ondersteuningsaanbod voor jonge mensen met dementie. Vertegenwoordigers van onze ledenorganisaties komen elke twee maanden samen in de Adviesraad om nieuwe inzichten, dilemma’s en vraagstukken te delen. Ook wordt in iedere bijeenkomst ingegaan op een inhoudelijk thema. Naast de Adviesraad zijn er de Wetenschappelijke Raad en een viertal commissies (Belangenbehartiging, Deskundigheidsbevordering, Kwaliteit en Informatie, Voorlichting & Advies) waarin vertegenwoordigers van de leden samen concreet werken aan betere zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie. Meer informatie over lidmaatschap van het Kenniscentrum vind je hier.

 

Meer nieuwsberichten