Opleidingsaanbod voor professionals

Dementie op Jonge Leeftijd vraagt om een eigen aanpak. Omdat de oorzaak en de verschijningsvorm van dementie bij jonge mensen afwijkt van die bij ouderen, en omdat de behoefte aan zorg en ondersteuning van jonge mensen met dementie anders is. Op deze pagina vind je informatie over de scholing die voor diverse groepen professionals bestaat of wordt ontwikkeld.

Opleiding voor verzorgenden & verpleegkundigen
Deze scholing is door het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd ontwikkeld en wordt sinds 2017 gegeven. Het gaat om een zesdaagse ‘blended learning’-opleiding met 6,5 praktijkdagen, geaccrediteerd door V&VN voor 57 punten exclusief ODA-punten. De doelgroep bestaat uit verzorgenden-IG (niveau 3), verpleegkundigen (niveau 4), medewerkers Maatschappelijke Zorg (niveau 3 + 4) en pedagogisch medewerkers (niveau 3 + 4). Er worden ook incompany-opleidingen aangeboden. In de flyer vind je meer informatie.

Opleiding voor casemanagers
Voor casemanagers Dementie wordt er op dit moment een scholing Dementie op Jonge Leeftijd ontwikkeld. Deze opleiding is bedoeld voor casemanagers die de opleiding casemanagement dementie reeds hebben gevolgd en werkzaam zijn met de doelgroep van jonge mensen met dementie en hun naasten. De ontwikkeling van de opleiding gebeurt binnen het kader van het UNICITY-project. Kijk hier voor meer informatie.

Interprofessionele opleiding
Ook voor specialisten ouderengeneeskunde, psychologen en verpleegkundig specialisten die werkzaam zijn met de doelgroep wordt er een opleiding ontwikkeld. Deze training geeft de professionals extra handvatten om in de praktijk beter met deze doelgroep om te kunnen gaan. Net als voor de casemanagers gebeurt dit binnen het UNICITY-project. Kijk hier voor meer informatie.