28 januari 2021

Tweede editie van de Interprofessionele opleiding eind mei van start

De  Radboudumc Health Academy start eind mei 2021 met de tweede editie van de Interprofessionele Opleiding Dementie op Jonge Leeftijd. Na een succesvolle eerste editie in 2019 kunnen specialisten ouderengeneeskunde, (GZ-)psychologen, verpleegkundig specialisten en physician assistants zich specialiseren in de zorg voor jonge mensen met dementie.

In toenemende mate wordt duidelijk dat de zorg voor jonge mensen met dementie verschilt van die van oudere mensen met dementie. Niet alleen de levensfase en de gezins- en werksituatie verschillen, maar jonge mensen met dementie hebben ook andere behoeften, bijvoorbeeld op het gebied van dagbesteding. Uit onderzoek blijkt dat de diagnose bij jonge mensen met dementie, in vergelijking met ouderen, gemiddeld bijna twee jaar later wordt vastgesteld. Zorgprofessionals die met deze doelgroep werken zijn niet altijd voldoende toegerust om aan deze vaak specifieke zorgvragen te voldoen.

De interprofessionele aanpak is bedoeld om te leren van elkaars expertise en zo de zorg rondom jonge mensen met dementie te optimaliseren. De docenten van deze opleiding zijn specialisten van verschillende UMC’s, Alzheimercentra en kenniscentra uit heel Nederland. Zij brengen de kennis en expertise uit hun eigen praktijk in tijdens de opleidingsdagen.

De opleiding bestaat uit zes contactdagen, met opdrachten die online worden aangeboden. Hierin werken de cursisten ook aan een verbetertraject in de eigen organisatie. Naast projectmatig werken zijn ook persoonlijke ontwikkeling en academische vaardigheden onderdelen die steeds terugkomen in de opleiding. Vaste elementen zijn dan ook o.a. ervaringsverhalen, intervisie en casuïstiek, ‘meet the expert’, ‘Critical Appraisal of a Topic’ (CAT). Er is bewust gekozen voor een interprofessionele opleiding. In de praktijk werken deze professionals vaak al nauw samen rondom deze doelgroep. Gezamenlijk kennis opdoen, ervaringen uitwisselen, maar ook de zorg daadwerkelijk integraal verbeteren, dit biedt duidelijke voordelen ten opzichte van een monoprofessionele aanpak.

Door middel van het formuleren van een ‘professioneel statement’ aan het einde van de opleiding maken de cursisten duidelijk wat hun specifieke aandachtsgebied op het vlak van jonge mensen met dementie wordt. Het is de bedoeling dat de groep zich na afloop, naar analogie van de kaderopleidingen, verder profileert en ontwikkelt als (regionaal) specialist op het gebied van jonge mensen met dementie.

Praktische informatie:

Interprofessionele opleiding ‘Werken met jonge mensen met dementie’

Bedoeld voor: specialisten ouderengeneeskunde, (GZ-)psychologen, verpleegkundig specialisten en physician assistents die minimaal een half jaar ervaring met de doelgroep heeft wekelijks minimaal 4 uur betrokken is bij de zorg voor jonge mensen met dementie.
Start: 24 mei 2021, de opleiding bestaat uit zes contactdagen die doorlopen tot begin 2022.
Locatie: Vergader- en conferentiecentrum Soeterbeeck in Ravenstein (bij Nijmegen)
Meer informatie en inschrijving: www.radboudumc.nl/dementieopjongeleeftijd

Meer nieuwsberichten