1 april 2020

Vivent behaalt PREZO keurmerk Dementie op jonge leeftijd

Op allerlei manieren proberen onze leden de zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie te verbeteren. Het PREZO keurmerk Dementie op jonge leeftijd is een middel om de kwaliteit van deze zorg te toetsen en uit te dragen. In de afgelopen maanden behaalden Archipel (Eindhoven) en de Wever (Tilburg) het keurmerk voor de derde maal en Groenhuysen (Roosendaal) behaalde het voor de eerste maal. Ook Vivent (’s Hertogenbosch) behaalde het keurmerk voor het eerst. Bij Vivent vroegen wij hoe het team de audit en de weg er naartoe heeft ervaren.

Eric de Haas (manager zorg- en behandelteams Vivent): Op 13 februari hebben wij de PREZO auditering doorlopen. Het resultaat was positief, we zullen het certificaat ontvangen. Dus dat is goed nieuws. De weg erheen is leerzaam, je kijkt met elkaar nog eens naar hoe je met je bewoners omgaat, probeert door hun ogen te kijken. Dat geeft toch wel weer stimulans aan verbetering. In ons geval bijvoorbeeld dat we wel wat actiever mogen zijn in het benoemen van (de behoefte aan) intimiteit van de bewoner, gevolgd door twee klinische lessen door de psycholoog hierover. 

De auditdag zelf was mooi om mee te maken. Alle ondervraagden vertellen een consistent verhaal, waarin de regie van de bewoner, hem kennen en serieus nemen centraal staat. Evenals de goede onderlinge samenwerking tussen bewoner, zorgmedewerkers, behandelaars en familie. Er waren ook nog aandachtspunten. Die pakken we uiteraard op. Toen het oordeel werd uitgesproken moest ik wel een traantje laten. 

Vivent Mariaoord
Vivent biedt op locatie Mariaoord zorg, behandeling en dagbehandeling voor jonge mensen met dementie. Vivent Mariaoord ligt middenin het natuurgebied Hooge Heide en er is een dierenweide, waardoor er veel mogelijkheid is om naar buiten te gaan. Het team van Vivent Mariaoord past de begeleiding aan op de hobby’s en interesses van de deelnemers. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de samenwerking met en de ondersteuning van de naasten. Door het behalen van het Keurmerk biedt Vivent aantoonbaar goede zorg voor jonge mensen met dementie. Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd feliciteert de betrokken zorgprofessionals van harte met deze mijlpaal!

PREZO Dementie op jonge leeftijd

PREZO Dementie op jonge leeftijd is speciaal ontwikkeld voor de zorg en ondersteuning van jonge mensen met dementie. In 2017 is het door Perspekt in nauwe samenwerking met onze ledenorganisaties ontwikkeld en begin 2018 gelanceerd. Het beschrijft op welke zorg en ondersteuning de cliënt en zijn familie mogen rekenen, vertaald in een aantal waarden. Deze waarden zijn: plezier, veiligheid, ruimdenkend, vrijheid, participeren, vertrouwen en vakkundigheid. Om invulling te geven aan de dagelijkse praktijk van zorg aan jonge mensen met dementie zijn de waarden gekoppeld aan een concrete prestatie. In dialoog tussen medewerkers en cliënten krijgen deze waarden en de prestaties betekenis én praktische invulling.

NB: De personen op de foto boven dit bericht zijn niet van zorgorganisatie Vivent.

Meer nieuwsberichten