15 oktober 2020

WelThuis opent woonvoorziening voor jonge mensen met dementie

Op 28 september jl. opende WelThuis de deuren van een nieuwe woonvoorziening voor mensen met dementie op jonge leeftijd. Met 14 appartementen en twee logeerkamers hoopt WelThuis hiermee in een behoefte te voorzien voor jonge mensen met dementie in Zoetermeer en omstreken.

Samen met toekomstige bewoners
De bewoners hebben een eigen woonunit in een apart gedeelte van woonzorgcentrum Buytenhaghe. Met de bewoners wordt meegedacht over een passend aanbod van activiteiten en ondersteuning. WelThuis wil hiermee de bewoners een volwaardig en menswaardige leefomgeving bieden waarin zij met hun naasten hun eigen koers bepalen. Miranda Schouten, directeur van WelThuis was nauw betrokken bij een klankbordgroep voor jonge mensen met dementie en signaleerde de behoefte aan een speciale woonvoorziening al enkele jaren geleden. Na haar aanstelling bij WelThuis in 2017 zag zij kansen om dit te realiseren. Dit heeft WelThuis samen met de toekomstige bewoners gedaan. Miranda Schouten: “We hebben een ontwikkelteam samengesteld en de doelgroep vanaf het prille begin bij de plannen betrokken. Juist door in alle openheid met beide partners aan tafel te gaan zitten, krijg je inzicht in de elementaire vragen. Voor mensen die nog midden in het leven staan is de diagnose dementie extra ontwrichtend. Daarom is het van cruciaal belang om te zorgen voor een oplossing die voor honderd procent op de individuele wensen en mogelijkheden aansluit. Zo is het voor deze groep bijvoorbeeld erg belangrijk om tussen leeftijdsgenoten te zitten en zo actief mogelijk bij de samenleving betrokken te blijven. Ook moet er maximale ruimte zijn voor de rol en de vragen van partners en gezinsleden. Ook voor hen verandert het leven ingrijpend.”

Werkbezoek
WelThuis kiest voor actieve samenwerking met regionale zorg- en dienstverleners die van toegevoegde waarde zijn. Zij zijn lid van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd om zo hun kennis up-to-date te houden en de kwaliteit van hun dienstverlening objectief te toetsen.

Manager Jolanda Muis is op werkbezoek geweest bij Groenhuysen en sprak verschillende mensen in het werkveld. Jolanda: “Van het werkbezoek heb ik veel geleerd. Daarna heb ik de verschillende beroepsgroepen met elkaar contact laten zoeken. Dus de psycholoog van WelThuis sprak de psycholoog van Groenhuysen, de specialisten ouderen geneeskunde hadden contact met elkaar, enzovoorts. Omdat iedere beroepsgroep andere vragen heeft, werkte dit heel goed. Mijn advies aan anderen die een woonvoorziening voor jonge mensen met dementie willen starten, is dan ook: ga op werkbezoek.”

Meer nieuwsberichten