11 februari 2020

Wetenschapsagenda Dementie op Jonge Leeftijd

Wetenschapsagenda Dementie op Jonge Leeftijd

Op woensdag 29 januari 2020 presenteerden het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd en het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) de Wetenschapsagenda Dementie op Jonge Leeftijd in aanwezigheid van onze adviesraad en ZonMw, financier van gezondheidsonderzoek in Nederland.

De laatste jaren is er in de media toenemende aandacht voor jonge mensen met dementie. Het zorg- en ondersteuningsaanbod voor deze doelgroep verdient echter nog ontwikkeling en verbetering. Dat is de reden dat het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd en het UKON in 2018 het initiatief namen voor het opstellen van een breed gedragen wetenschapsagenda. Bij de totstandkoming van de agenda werd samengewerkt met ervaringsdeskundigen, zorgaanbieders met gespecialiseerde zorg voor de doelgroep, de vijf Alzheimer Centra in Nederland, Alzheimer Nederland en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. De Wetenschapsagenda Dementie op Jonge Leeftijd geeft richting aan het wetenschappelijk onderzoek in de komende jaren. Het doel van de Wetenschapsagenda is het verbeteren van de preventie, diagnostiek, behandeling en zorg bij dementie op jonge leeftijd in Nederland en Vlaanderen.

Vertegenwoordigers van de academische Alzheimercentra en Alzheimer Nederland zullen de Wetenschapsagenda in bespreking brengen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Bekijk hier de Wetenschapsagenda Dementie op Jonge Leeftijd.

Op de foto van links naar rechts: Thed van Kempen (Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd), prof. Dr. Raymond Koopmans (Radboudumc), Marjolein Scholten (ZonMw), Dr. Christian Bakker (Groenhuysen) en Dinant Bekkenkamp (Alzheimer Nederland).

Meer nieuwsberichten