8 december 2020

Woonstudio’s voor jonge mensen met dementie

ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis in Houten heeft sinds kort een woongroep voor jonge mensen met dementie.

De ondersteuning voor jonge mensen met dementie is volop in ontwikkeling bij ZorgSpectrum. Mensen die op relatief jonge leeftijd (onder de 65 jaar) de diagnose dementie krijgen, lopen tegen andere problemen aan dan ouderen met deze ziekte. Jonge mensen staan vaak nog volop in het maatschappelijk leven. Ze hebben een baan, een gezin en soms zijn er nog thuiswonende kinderen. De impact van de dementie is hierdoor groot. In 2019 is ZorgSpectrum daarom gestart met het aanbieden van dagbehandeling voor deze doelgroep. Dit aanbod is nu verder uitgebreid met een woongroep voor jonge mensen met dementie.

Woonstudio’s
De woongroep is gevestigd op de eerste verdieping van Het Haltna Huis in Houten. In totaal zijn er twaalf woonstudio’s beschikbaar. ZorgSpectrum vindt het belangrijk dat jonge mensen met dementie zoveel mogelijk zelf regie kunnen blijven voeren over hun leven. Om deze reden hebben zij ervoor gekozen om een open setting te creëren op de woonafdeling. Om de veiligheid van toekomstige bewoners te kunnen waarborgen, maakt ZorgSpectrum gebruik van technische ondersteuning zoals GPS. Hierdoor kunnen bewoners, met nabijheid van begeleiders, vrij bewegen.

Dagbehandeling
De woonafdeling is zowel voor bezoekers van de JMD dagbehandeling als voor andere jonge mensen met dementie voor wie thuis wonen niet meer mogelijk is. Normaal gesproken betekent een verhuizing naar een woonzorglocatie dat een cliënt niet (meer) naar de dagbehandeling gaat, maar dat heeft Zorgspectrum nu anders aangepakt. Op het moment dat een cliënt verhuist naar de woongroep, kan hij/zij overdag de dagbehandeling (blijven) bezoeken. Op het dagcentrum zal daardoor een mix ontstaan van mensen die thuis wonen en van bewoners van Het Haltna Huis. In de avond kunnen bewoners hun eigen tijd invullen, begeleiding is altijd aanwezig.

Logeren
Naast de woonstudio’s komen er ook twee studio’s beschikbaar voor logeren. Vanaf 1 november kunnen jonge mensen met dementie hier tijdelijk verblijven. De logeerperiode kan de mantelzorger helpen om weer even op adem te komen, waardoor het mogelijk is om langer thuis te blijven wonen.

 

Meer nieuwsberichten