11 november 2020

Zorggroep Almere aangesloten bij het Kenniscentrum

Zorggroep Almere is een grote zorgorganisatie in Almere. Verspreid over heel Almere biedt Zorggroep Almere zorg vanuit 18 gezondheidscentra, in acht woonzorgcentra (er worden op dit moment nog twee woonzorgcentra gebouwd) en in één revalidatiecentrum.

In de gezondheidscentra biedt Zorggroep Almere een breed aanbod aan zorg en dienstverlening: van huisartsenzorg, farmacie en fysiotherapie tot verloskunde en wijkverpleging. Daarnaast heeft Zorggroep Almere een geriatrisch expertisecentrum. Hier krijgen ouderen met gezondheidsklachten en chronische ziekten gespecialiseerde behandeling en begeleiding door diverse zorgprofessionals (specialisten ouderengeneeskunde, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, enzovoort).

Toegankelijke en goede zorg en dienstverlening

Fredérique Mensink

Fredérique Mensink, senior communicatieadviseur en woordvoerder bij ZGA: “Onze missie is om een goed en breed aanbod aan toegankelijke zorg en dienstverlening te bieden aan de inwoners van Almere. Dat doen we dicht bij de mensen thuis (in de wijk waar de mensen wonen) en zoveel mogelijk in de thuissituatie. Als mensen niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen, verlenen we zorg in onze woonzorgcentra vanuit de visie Altijd Thuis. Dit betekent dat wij er alles aan doen om bewoners zich thuis te laten voelen; veilig en vertrouwd.”

 

Speciale activiteiten voor jonge mensen met dementie
In de woonzorgcentra biedt Zorggroep Almere, naast de 24-uurzorg aan haar bewoners, dagbesteding aan de bewoners. Daarnaast worden dagactiviteiten aangeboden, voor mensen die nog zelfstandig thuis wonen. Dagactiviteiten Actief richt zich op jonge mensen met dementie die nog zelfstandig wonen. Deze activiteiten sluiten aan op de behoeften en wensen van jonge mensen met dementie en worden aangeboden in kleine groepen én in een huiselijke sfeer. Als dementie al op jonge leeftijd optreedt dan vraagt dit om bijzondere vormen van ondersteuning. Denk aan de rol en plaats van het gezin waarbij niet zelden nog jonge kinderen zijn betrokken. Maar ook de gevolgen als men nog een baan heeft of had en nog midden in het actieve leven staat.

De deelnemers kunnen kiezen uit een groot aanbod aan activiteiten. Zij bepalen zélf aan welke activiteiten zij mee willen doen. Frédérique geeft aantal voorbeelden uit het activiteitenaanbod: “Samen met de deelnemers onderhouden we de bloemen en planten in de tuin en kas van het woonzorgcentrum. We maken wandelingen, gaan fietsen of trainen in de sportschool en het zwembad. Daarnaast doen we allerlei creatieve activiteiten. We maken we met de deelnemers muziek, en de deelnemers kunnen, als zij dat liever willen, ook naar muziek luisteren. Bovendien kunnen de partner en mantelzorger meedoen aan bepaalde activiteiten. Zo organiseren we voor hen een speciale, maandelijkse gespreksgroep en zijn zij van harte welkom bij de maandelijkse borrelmiddag. Bij onze dagbesteding zijn deskundigen betrokken, zoals een specialist ouderen geneeskunde, psycholoog en GZ-maatschappelijk werker. Op deze manier geven we de beste zorg aan onze deelnemers.”

Meer nieuwsberichten