14 juni 2019

Zorgspectrum aangesloten bij Kenniscentrum

Graag stellen we onze nieuwste ledenorganisatie voor: Zorgspectrum, werkzaam in Nieuwegein en omstreken. We zijn blij dat Zorgspectrum zich aansluit en hiermee de bereidheid toont bij te dragen aan betere zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie en hun naasten.

Samen, professioneel en betrokken
Zorgspectrum biedt zorg en behandeling thuis, dagbehandeling en activiteitencentra, revalidatie- en herstelcentra, wonen en intensieve zorg en logeer- en gastverblijf in Nieuwegein, Houten en Vianen. De drie kernwaarden waar Zorgspectrum voor staat zijn:

  1. Samen (emotionele waarde)
  2. Professioneel (functionele waarde)
  3. Betrokken (Relationele waarde)

Dagbehandeling voor jonge mensen met dementie
Recentelijk startte Zorgspectrum een dagbehandeling voor jonge mensen met dementie, in Houten. Er zijn overeenkomsten met een reguliere dagbehandeling, maar ook verschillen. Dit komt allereerst doordat jonge mensen met dementie nog volop in het maatschappelijke leven staan. Ze hebben vaak een baan en een gezin en soms zijn er nog thuiswonende kinderen. Men vervult verschillende rollen, zoals die van partner, werknemer en ouder. De impact van de dementie is hierdoor groot. De spanningen, zowel thuis als in het bredere sociale leven en in het werk, kunnen hoog oplopen.

De dagbehandeling voor jonge mensen met dementie bij Zorgspectrum in Houten is uniek in de regio. De vraag hiernaar was er al langer, want de dichtstbijzijnde mogelijkheid was in Leusden. Voor veel mensen in de regio is dat te ver weg, terwijl de wens om ondersteuning er wel is. Daarop besloot Zorgspectrum voor deze doelgroep dagbehandeling te bieden.

Ook lid worden?
Interesse in een lidmaatschap? Wij breiden onze leergemeenschap graag uit! Het Kenniscentrum werkt met leden en buitenleden. Leden zijn zorgaanbieders die actief werken aan betere zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie. Dit kunnen ook huisartsen en thuiszorgorganisaties zijn. Buitenleden zijn organisaties met kennis en expertise op het gebied van dementie op jonge leeftijd, zoals Alzheimercentra. Het gaat in alle gevallen om organisaties, niet om individuen. Een lidmaatschap is niet vrijblijvend. Betere zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie bereiken we samen.

Meer nieuwsberichten