13 december 2018

Zorgpad bij Dementie op Jonge Leeftijd

In Zuidwest-Nederland hebben diverse organisaties de krachten gebundeld om de zorg voor jonge mensen met dementie te verbeteren. Dit deden zij door te komen tot een consensus-beschrijving van het zorgtraject bij dementie op jonge leeftijd, van de periode na diagnose tot aan opname in het verpleeghuis. Lees hier over het proces, het resultaat en waarom dit concensus-zorgtraject zo belangrijk is.

Dementie op jonge leeftijd brengt specifieke problemen en uitdagingen met zich mee. Het grootste deel van de zorg bij jonge mensen met dementie wordt geboden door de mantelzorger, vaak de partner, en het gebruik van zorgvoorzieningen wordt vaak lang uitgesteld. Naast het feit dat het vaak lang duurt voordat de juiste diagnose wordt gesteld en daardoor passende zorg niet tijdig kan worden ingezet sluit het beschikbare zorgaanbod niet altijd aan bij de behoeften van jonge mensen met dementie en hun naasten. Om jonge mensen met dementie in staat te stellen zo lang mogelijk thuis een goed leven te kunnen leiden, zijn zij en hun mantelzorgers gebaat bij een geïntegreerd zorgaanbod op maat.

Verschillen in het zorgtraject
Uniforme uitgangspunten voor optimale zorg voor jonge mensen met dementie staan beschreven in de “Zorgstandaard Dementie op jonge leeftijd” (2015), een verbijzondering van de algemene Zorgstandaard Dementie die in 2013 verscheen. Alle betrokkenen bij de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie op jonge leeftijd kunnen hun aanbod en werkwijze hierop ijken en aanpassen. Ondanks deze gezamenlijke basis in de zorgstandaard treden er vaak verschillen op in het zorgtraject wat jonge mensen met dementie en hun naasten in Nederland doorlopen.

Project Zuidwest-Nederland: op weg naar een uniform en passend zorgaanbod
Om tot een uniform en passend zorgaanbod te komen voor jonge mensen met dementie in de periode na diagnose tot aan opname in het verpleeghuis is het nodig dat er consensus komt over hoe dit zorgtraject eruit zou moeten zien. De zorgaanbieders voor jonge mensen met dementie in de regio Zuidwest-Nederland hebben dit jaar de krachten gebundeld om te komen tot consensus over hoe dit zorgtraject er idealiter uitziet. Mede dankzij de ondersteuning vanuit het programma Dementiezorg voor Elkaar (DVE) is dit gelukt en op papier gezet.

Zorgtraject Dementie op Jonge Leeftijd
Het document ‘Zorgtraject Dementie op Jonge Leeftijd’ beschrijft aan welke eisen het zorgtraject moet voldoen in de periode na de diagnose tot aan het moment van opname in een zorginstelling met als uiteindelijk doel het zorgtraject zoveel mogelijk met alle betrokken partners eenduidig in te vullen en te beschrijven. Het consensus-zorgtraject maakt het mogelijk om in de praktijk van alledag met elkaar samen te werken met eenzelfde doel voor ogen. Dat komt ten goede aan de zorg en begeleiding voor mensen met dementie op jonge leeftijd en hun naasten.

Meer nieuwsberichten