Belangenbehartiging in actie

Belangenbehartiging in actie

15 maart 2022 door Natascha Roest

Marijke Scheper aangepast.jpg

De Commissie Belangenbehartiging heeft per 1 januari 2022 een nieuwe voorzitter: Marijke Scheper. Zij stelt zich aan je voor:

“Ik ben Marijke Scheper, Zorgmanager bij Interzorg Noord Nederland. Een paar maanden geleden ben ik toegetreden tot de Commissie Belangenbehartiging. Ik vind het belangrijk om goed aangehaakt en goed op de hoogte te zijn van relevante ontwikkelingen. De voornaamste reden is toch omdat ik denk dat in de zorg voor jonge mensen met dementie nog veel verbeterd kan worden. Per 1 januari 2022 neem ik de rol van voorzitter van de Commissie Belangenbehartiging over van Thed van Kempen, die dit tijdelijk heeft ingevuld. Voor mijzelf is het een mooie uitdaging om gezamenlijk belangrijke stappen te maken.”

In gesprek met NZa

Marijke Scheper heeft zich al verdienstelijk gemaakt door op 14 december jl. in gesprek te gaan met NZa, samen met Thed van Kempen namens de Commissie Belangenbehartiging.

Het Kenniscentrum heeft van haar leden signalen gekregen over de tariefsverlaging, die van invloed is op de financiering van de dagbehandeling voor jonge mensen met dementie. Als afgevaardigden van de Commissie Belangenbehartiging hebben zij in het gesprek de zorgen gedeeld en een goed beeld kunnen geven van de (kosten voor) dagbehandeling voor jonge mensen met dementie.

 Vanuit de NZa hebben zij een toelichting gekregen op het kostenonderzoek, gericht op kwetsbare patiënten. Uiteraard kan er niet voor elke doelgroep een specifiek tarief komen. Het gemiddelde tarief zou voldoende moeten zijn voor het grootste gedeelte van de kwetsbare patiënten. In het genoemde kostenonderzoek is gekeken naar alle zorgaanbieders die kosten declareren bij de zorgverzekeraars. Daar is het tarief mee berekend.

Als vervolgstap is afgesproken dat NZa gaat onderzoeken of leden van het Kenniscentrum met gespecialiseerde dagbehandeling zijn meegenomen in het kostenonderzoek. Het Kenniscentrum heeft de leden gevraagd hiervoor informatie aan te leveren. Met deze informatie gaat de Commissie Belangenbehartiging vervolgens weer in gesprek met de NZa waarbij ook de zorgverzekeraar wordt gevraagd aan te sluiten. Zo kunnen zij samen naar mogelijke oplossingen kijken.

Sluiten