Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

Voor structureel betere zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie, is het cruciaal dat zij en hun naasten gehoord worden. Pas als erkend wordt dat jonge mensen met dementie specifieke behoeften hebben aan zorg en ondersteuning (ten opzichte van ouderen met dementie), kunnen de zorg, de regelgeving en de financiering op de juiste manier ingericht worden. Belangenbehartiging vindt daarom plaats op meerdere niveaus, en binnen diverse organisaties die een belangrijke rol spelen in de inrichting van zorg in Nederland. We lobbyen in Den Haag en zitten om de tafel met zorgverzekeraars. Dit doen we niet altijd alleen; we werken ook samen met andere organisaties die opkomen voor de belangen van jonge mensen met dementie.

Sluiten